ADEXA elegirà president al setembre

ADEXA, l’Associació d’Empresaris de Xàtiva i comarca, tenia previst celebrar ahir les eleccions per nomenar el president de la Junta Directiva de l’associació. Transcorregut el termini de presentació de candidats no s’ha presentat cap candidatura. Malgrat això es va mantenir la convocatòria d’assemblea. Estava previst nomenar una junta gestora que gestioni l’associació fins a la convocatòria al setembre d’un nou procés electoral.

Es van presentar i sotmetre a votació els balanços i liquidacions de resultats d’ADEXA a 31 de desembre de 2011, 2012 i 2013.