Adjudicades les obres de substitució dels col·lectors aeris de la depuradora Canals – l’Alcúdia de Crespins

Les obres de substitució dels col·lectors aeris de la depuradora de Canals i de l’Alcúdia de Crespins ja s’han adjudicat a l’empresa UTE SAV-DAM.

A principis de l’any 2017, a València va tindre lloc una reunió entre els tècnics de l’entitat de sanejament, els alcaldes de Canals i l’Alcúdia de Crespins i els assessors jurídics dels dos consistoris ja que les dues poblacions comparteixen competències. En aquest encontre, els representants municipals van traslladar les incidències que s’han ocasionat per l’entrada de vessaments de mala qualitat en la depuradora que compartim els dos municipis. Una de les moltes accions que es van posar en marxa fou la de projectar la substitució de part de les canonades dels vessaments, en principi la corresponent als trams aeris i que a més, aquest cost fora sufragat per l’Administració Autonòmica. Així es van comprometre a falta que l’Ajuntament resolguera un procediment administratiu previ.

L’entitat de sanejament de la Generalitat Valenciana ha publicat que amb una quantitat de 394.661 euros s’ha adjudicat el projecte a través del qual es portarà endavant les obres de substitució dels trams aeris de la xarxa de col·lectors de la EDAR de Canals – l’Alcúdia de Crespins que permetrà donar solució a part de les incidències existents.