Comencen els treballs de la subcomissió del seguiment de COR

La Subcomissió de Seguiment del Projecte de Gestió de la futura Planta de Tractament, Valorització i Eliminació de Llanera de Ranes té previst realitzar aquesta vesprada, en la Casa de la Cultura de Xàtiva, la reunió constitutiva amb la qual s’inicia el treball de revisió i definició de les instal·lacions previstes en el Pla Zonal X, XI i XII, àrea de gestió 2. Durant aquesta primera sessió de treball es procedirà a l’acceptació dels càrrecs, la constitució pròpiament dita de la subcomissió i l’aprovació del règim de sessions.

La Subcomissió de treball, aprovada en l’última Junta de Govern del Consorci per a la gestió de residus, celebrada el passat 6 de març, centrarà els seus treballs a estudiar els informes realitzats pels tècnics a instàncies del Consorci, en els quals s’han analitzat els dos paràmetres claus que condicionen la grandària idònia d’aquestes instal·lacions, com són l’evolució de la població i l’evolució de la generació de residus en els anys transcorreguts entre l’aprovació del Pla Zonal X, XI i XII, AG2 (2004), l’adjudicació de l’obra prevista (2009) i el moment actual de fase de tramitació administrativa de la instal·lació.

Segons el President del Consorci, Vicente Parra, “aquest és el moment idoni per a revisar i redefinir les infraestructures que necessitem per a dur a terme el Pla Zonal assignat per la Generalitat Valenciana. Precisament ara que la tramitació administrativa està avançada hem entès necessari que en lloc de seguir avant segons el previst a l’inici, hem d’estudiar la realitat actual i en funció de les dades dels tècnics fer els ajustos necessaris. Per açò, anem a estudiar els informes per a redefinir i adequar a les necessitats actuals el futur abocador de Llanera de Ranes”.

En funció de les decisions que adopte la Subcomissió en funció dels informes dels tècnics respecte a l’abocador seria necessari ajustar i redimensionar també la Planta de Tractament i Valorització de Llanera de Ranes. En aquest sentit, per al president de COR “és un exercici de responsabilitat política i assegurem als més de 350.000 ciutadans de la nostra àrea d’influència que anem a construir les millors instal·lacions possibles per a adaptar-nos a la normativa europea, però de forma ajustada a la realitat tant en dimensions, capacitat com en costos per als ciutadans”.