Art i esport a Canals

El departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Canals a través de la Brigada Municipal ha dut a terme la reparació de tots els pilars del mur del frontó, que presentaven unes deficiències en el morter i la seua estructura metàl·lica, provocades per les filtracions d’aigua a través d’unes esquerdes que s’havien produït amb el pas del temps i que estaven oxidant l’acer de la base de l’estructura.

S’ha procedit a retirar el formigó que es trobava en mal estat, i a pintar l’acer armat. Després d’aquest condicionament s’ha pintat tot el mur perimetral del poliesportiu i es aquesta rematant amb un espectacular graffiti de grans dimensions que decora la façana d’entrada al recinte, al·lusiu a la pràctica de diferents esports.