Augmenta la cartera de serveis de l’Hospital Lluís Alcanyís

  • La plasmafèresi és un mètode mitjançant el qual s’extreu la sang del cos del pacient i es processa en una màquina de manera que els glòbuls blancs, glòbuls rojos i les plaquetes es separen del plasma

La cartera de serveis de l’Hospital Lluís Alcanyís per patologies immunològiques ha experimentat un notable augment des que la unitat de nefrologia, que dirigeix ​​el doctor Florencio Sigüenza, aplica el tractament de plasmafèresi per a aquest tipus de patologies. La plasmafèresi és un mètode mitjançant el qual s’extreu la sang del cos del pacient i es processa en una màquina de manera que els glòbuls blancs, glòbuls rojos i les plaquetes es separen del plasma.

Les cèl·lules de la sang es retornen després al pacient sense el plasma (que pot ser anòmal) i el qual l’organisme substitueix ràpidament ja que pot ser reemplaçat en el mateix acte amb solucions salines, albúmina o plasma que procedeix de donants, en aquest cas, del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.

Mitjançant l’ús de la màquina específica de plasmafèresi, situada a l’àrea de nefrologia, es tracta pacients dels serveis d’Hematologia, Neurologia o la mateixa unitat de cures intensives, que necessiten aquests tractaments moltes vegades de forma urgent. L’any passat es van tractar prop de cinquanta persones i la tendència és que augmentin per la millor seguretat d’aquest tractament.

La plasmafèresi s’empra especialment en processos immunològics, hematològics, neuropaties, vasculitis i altres com esclerosi o artritis i sempre és d’aplicació exclusiva a l’hospital.