Canals adjudica el contracte per al manteniment dels sistemes de climatització als edificis municipals

Tal com es va fer amb les calderes de calefacció, l’Ajuntament de Canals també ha adjudicat recentment el contracte per al manteniment dels sistemes de climatització localitzats als diferents edificis municipals i que entrarà en vigor a partir del proper 1 de setembre de 2017.

Aquesta nova i pionera licitació se suma a la llavor de l’actual equip de govern de prestar un servici a llarg termini per al perfecte desenvolupament dels sistemes de climatització a les dependències públiques de Canals, en contrapartida al procediment anterior que contractava els servicis quan hi havia necessitat de reparació i/o de substitució. Amb aquest nou sistema, el que es busca és mantenir els sistemes de climatització baix una constant supervisió, i així evitar despeses en reparacions per abandó de les màquines o la substitució d’aquestes per no poder fer front al cost de la reparació.

En paraules de l’alcalde de Canals, Ricardo Requena, “aquesta acció, que podria passar desapercebuda, forma part del treball que dia a dia està duent-se a terme pels membres de l’equip de govern amb la finalitat de regular serveis que venen realitzant-se des de molts anys enrere i que cal regular pel benefici econòmic i la millora del servei que obtenim amb això”.

Finalment, i després de preparar els plecs tècnics i publicar la licitació, el contracte ha sigut adjudicat a l’empresa TMS Movilfrio, S.L. per la quantitat de 52.920,64 € més IVA. Aquesta es compromet a responsabilitzar-se durant 4 anys de l’òptim funcionament dels sistemes de climatització, així com a fer-se càrrec que se segueixen totes les pautes de la legislació vigent a espais com Ca Don José, el Centre de Cultura Papa Calixte III, l’Escola d’Adults, els departaments de la Policia Local o el mateix edifici de l’Ajuntament, entre altres.