Canals inverteix en millores per a les instal·lacions del pavelló Ricardo Tormo

  • Millorarà les condicions tècniques implementant majors mesures de seguretat per a garantia de tots els usuaris tant en esdeveniments esportius com a espectacles o celebracions

L’Ajuntament de Canals ha adjudicat una obra de mesures correctores del pavelló poliesportiu Ricardo Tormo que conté els condicionants tècnics específics per al compliment de l’activitat d’usos múltiples per a edificis de pública concurrència, segons el projecte redactat a aquest efecte atenent a les directrius del Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i altra normativa aplicable.

El projecte comprèn fonamentalment la col·locació d’una escala metàl·lica, amb porta abatible, per a eixida d’emergència en el lateral exterior de la cantonada dreta de la façana, que igual que la que es va col·locar en la primera fase, en la part posterior, possibilitarà la ràpida evacuació de la graderia situada en aquesta zona. A més, es posaran unes balises de senyalització per a la visualització en penombra d’escales i passadissos i s’incrementarà el nombre d’extintors i lluminàries d’emergència.

La superfície total de les instal·lacions és de 3165,77 m2 distribuïts en: 780,77 m2 del soterrani, 1717,54 m2 de la planta baixa i 667,46 m2 de les graderies. Sent l’aforament calculat per la densitat dels diferents tipus d’habitacles, per a activitat esportiva 997 persones i per a activitats d’espectacles 7501 persones.

Aquestes obres, que s’iniciaran en els pròxims dies, tindran una durada d’uns de tres mesos. Han sigut adjudicades a l’empresa de Canals, Antogar Reforma, S.L. per un import total de 57.596 € IVA inclòs.

Pròximament també s’abordarà la renovació total de les condícies d’ús públic, l’estructura de les quals no ha sigut remodelada des de la seua construcció.

Es pretén amb aquestes obres perllongar la vida útil d’aquestes instal·lacions, i que els veïns de Canals puguen seguir gaudint de totes les activitats que allí es desenvolupen.