Canals realitza millores als col·legis públics

Des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Canals, amb la inestimable col·laboració de la Brigada d’Obres i Serveis Municipals depenent de la Regidoria de Serveis, s’han dut a terme durant els mesos de juliol i agost diferents intervencions als centres educatius públics per a subsanar i adequar les deficiències existents.

Durant el mes de juny, el Regidor d’Educació, Ricardo Requena, acompanyat del capatàs de la Brigada d’Obres i pel departament tècnic municipal d’urbanisme, va visitar totes i cadascuna de les escoles públiques de la localitat amb la intenció posada en elaborar un llistat de necessitats a poder subsanar durant l’estiu. Aquesta visita, coordinada amb els directors d’aquests centres educatius, va ser fructífera doncs es van observar xicotetes necessitats que calia escometre, dintre de les possibilitats de recursos existents, durans el temps en què no hi ha ni alumnat ni professorat.

Col·locació de taulells als corredors, eliminació d’espais innecessaris, adequació de tanques perimetrals, realització de solera de formigó i substitució de gespa artificial en zona de jocs infantils, reparació de cornisa en mal estat, etc., han sigut algunes de les reparacions realitzades i de les quals podem adjuntar imatges.