Canals rep diferents ajudes de Diputació

L’Ajuntament de Canals ha rebut ajudes de la Diputació Provincial per portar a terme diferents activitats juvenils i esportives al municipi. En concret a la regidoria de joventut s’han atorgat 2.098 euros d’ajuda provincial mentre que a la regidoria d’esports la quantitat puja a 3.420 euros. Amb aquestes ajudes, la Diputació de València col·labora amb l’Ajuntament de Canals, a l’hora de sufragar els costos o part de les despeses de determinades activitats que es portaran a terme des d’aquestes regidories.

L’obtenció d’aquestes ajudes, és conseqüència de l’elaboració de diferents informes tècnics que l’Ajuntament de Canals va elaborar mesos enrere des de les regidories de joventut i esports, detallant totes les activitats que Canals durà endavant al llarg del present exercici.

Davant aquesta circumstància és la Diputació Valenciana qui decideix el percentatge de subvenció que atorga al municipi de Canals en funció de la documentació presentada prèviament.