Ciutadans Xàtiva presenta diverses mesures per a prevenir la corrupció

  • Entre els punts proposats està la creació d’una oficina preventiva independent i un major control dels contractes públics

Ciutadans Xàtiva, en col·laboració amb ASEBLAC (Associació Espanyola de Subjectes Obligats en Prevenció de Blanqueig de Capitals), i motivats pels casos de corrupció en les Administracions Locals, va presentar per registre d’entrada el passat 4 d’agost en l’Ajuntament de Xàtiva un document amb propostes preventives per a la prevenció de la corrupció.

Des d’aquesta formació demanen “la combinació amb mesures preventives, amb la qual s’aconseguiria una reducció de casos en tribunals de justícia, i per tant, la reducció de costos econòmics i humans, més que considerables”, va assegurar David Lopera, coordinador de l’agrupació.

“Per tot açò, hem presentat una bateria de mesures amb àmbit d’actuació de proveïdors existents, així com de nova incorporació, a més d’empreses licitadores a concurs públic, i noves incorporacions, tot açò, orientat en la implantació de la diligència deguda, identificant al titular formal abans de la relació de negoci, amb la finalitat de que s’estudie i aprove per part del plenari, i es publique el Pla d’Actuació per a prevenir la corrupció per part de l’Ajuntament”, informaren des de la formació.

Entre les mesures proposades està la creació d’una oficina preventiva independent i un major control dels contractes públics a través de l’obligació de presentar una escriptura de manifestació de titularitat reial per a conèixer les vinculacions entre els diferents proveïdors, així com l’establiment d’un canal de denúncia en les institucions.