Comencen els treballs del nou col·lector de Canals

 

L’àrea d’Urbanisme de l’ajuntament de Canals ha iniciat les obres per a instal·lar una nova xarxa separativa d’aigües pluvials en el tram de l’avinguda Jaume I, que va des de la intersecció en el carrer Raimuno P. Sarrión i carrer Gorg de l’Omet per a solucionar els problemes d’evacuació d’aigües residuals que pateixen els veïns d’aquesta zona.

El nou col·lector té una longitud de 175 metres i un pressupost de 32.160 euros amb càrrec al Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS), i arreplegarà totes les aigües pluvials deixant el col·lecor ja existent solament per a les aigües residuals. L’empresa encarregada d’instal·lar-ho és Construcciones Francés i disposa d’un mes per a realitzar-ho.