Compromís Xàtiva crearà el portal de dades obertes per fer públiques totes les dades de l’Ajuntament

  • Consistirà a posar a disposició pública i lliure les dades que genera l’Administració en formats digitals i estandarditzats

Compromís Xàtiva ha anunciat que en cas de governar a partir del 24 de maig crearà el portal de dades obertes (open data). Aquest portal posarà a l’abast de la ciutadania les dades que genera l’Administració en formats digitals i estandarditzats i, a més, fomentarà la reutilització d’aquestes dades. D’aquesta manera, qualsevol persona o organització podrà utilitzar les dades obtingudes per a una nova idea que en genere de noves, nou coneixement i nous serveis.

Entre les dades que es faran públiques, que tot ciutadà o ciutadana hauria de poder conéixer de l’Administració, sent fàcilment accessibles, està la informació sobre corporació municipal i plantilla, que inclou les retribucions i patrimoni de regidors i regidores, la informació clara i comprensible sobre l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, tant a nivell polític com a administratiu i la informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (tant propis com llogats), vehicles oficials i elements patrimonials de valor històric i/o artístic rellevant. Així mateix es publicarà en la pàgina web municipal de forma completa i sempre actualitzada de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament sempre d’acord amb la Llei de Protecció de Dades.

També hi haurà transparència en les contractacions d’obres i serveis, perquè es faran públics tots els contractes i convenis existents, el llistat de proveïdors i adjudicataris, totes les subvencions i ajudes econòmiques concedides per l’Ajuntament, tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres de major importància. També serà públic el seguiment i control de l’execució de les obres, incloent una geolocalització de totes les obres, les empreses adjudicatàries de les obres, detallant l’import, termini d’execució, la data d’inici i de finalització, les modificacions, reformes, pròrrogues i complementaris dels contractes d’obres i les seues dates i terminis.

Finalment, també seran transparents les finances municipals, publicant en la pàgina web municipal, de forma clara i comprensible, els pressupostos des de la seua elaboració fins a la seua liquidació així com el deute municipal tant amb bancs com amb proveïdors, creditors, administracions a més de l’estat dels comptes municipals. Es publicarà també tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del pressupost, les desviacions entre l’aprovat en el pressupost i l’executat, així com l’explicació als nostres ciutadans d’aquesta desviació. I es fixaran indicadors que permeten avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos emprats, com per exemple el superàvit o dèficit, fiscalitat municipal, despesa, inversió, endeutament municipal tant bancari com no.

La transparència serà, per tant, una de les primeres accions d’un govern de Compromís, i un signe del nou estil de treball, d’un govern que serà de totes les xativines i xativins.