COR aprova el text d’autorització ambiental integrada i el pla especial de la planta de Llanera

  • S’encarregarà a la concessionària que desenvolupe un projecte d’ecoparc mòbil per a conscienciar als ciutadans del Pla zonal sobre la importància del reciclatge

L’Assemblea General del Consorci per a la Gestió de Residus, COR, reunida aquest dimecres a Xàtiva en sessió ordinària, ha aprovat els textos refosos per a sol·licitar l’Autorització Ambiental Integrada (AAI) i El Pla Especial de les instal·lacions de tractament, valorització i eliminació de residus previstes a Llanera de Ranes. Una vegada ratificats els documents en l’Assemblea, es presentaran en les pròximes setmanes davant la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient per a la tramitació de l’AAI i el Pla Especial i la seua posterior aprovació. Amb aquesta decisió, l’Assemblea de COR ratifica el treball realitzat en els últims mesos per la concessionària i els tècnics, que queda reflectit en la documentació aprovada dimecres. Per al President de COR, Vicente Parra “hem fet un pas decisiu en la tramitació de la instal•lació. Ara, confiem que la Conselleria tramite al més prompte possible les llicències administratives perquè la planta de Llanera de Ranes siga prompte una realitat”. Parra afig que “mentrestant, des de COR seguirem treballant en la revisió del pla de gestió per a seguir reduint els costos”.
En aquest sentit, cal assenyalar la revisió i ajustos que s’han realitzat en l’avantprojecte per a adequar-ho a les necessitats actuals i que preveuen desenvolupar la Planta de Tractament i Valorització de forma modular i flexible. Així, el plantejament aprovat és realitzar en una primera fase les instal•lacions considerades bàsiques i deixar per a un futur possibles ampliacions com serien la línia de biometanització, el tractament d’animals domèstics morts o el tractament de matèria orgànica procedent de la recollida selectiva. Seguint aquest mateix criteri de revisió, l’Assemblea de COR va aprovar el passat any una reducció de l’abocador dels 4.5 milions de m3 previstos inicialment a 3 milions de m3.
De forma paral•lela, durant l’Assemblea es va procedir a la dació de liquidació dels comptes corresponents a l’exercici 2013. Així mateix, l’Assemblea va ser informada de l’adaptació de la denominació del consorci al nou PIR 2013 i al decret marcat per la Conselleria, 81/2013. Amb la nova nomenclatura el Consorci per a l’Execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de les zones X, XI i XII, de l’àrea de Gestió 2, pansa a denominar-se V5 a efectes legals, encara que podrà continuar utilitzant la seua denominació COR, Consorci per a la gestió de residus.
Ecoparc mòbil per a conscienciar als ciutadans sobre la importància del reciclatge
Així mateix, la Junta de Govern va aprovar sol·licitar a la concessionària que realitze un projecte per a l’engegada d’un ecoparc mòbil dins de la campanya de conscienciació i divulgació ciutadana. El projecte, que es desenvoluparà en els pròxims mesos, preveu que aquesta instal•lació mòbil puga recórrer de manera itinerant els diferents municipis del Pla Zonal complint una doble funció: arreplegar els residus urbans que no poden ser dipositats en els contenidors habituals i contribuir a la labor de conscienciació sobre la importància del reciclatge, per a ajudar al medi ambient i per a reduir costos en la gestió del fem.