COR aprova l’ordenança de 2015 i uns pressupostos provisionals de 12,2 milions

  • Vicent Parra, president de l’ens, destaca que “per segon any consecutiu, s’ha aconseguit reduir el cost per tona com a conseqüència de la reducció de residus generats”

L’Assemblea General del Consorci per a la Gestió de Residus, COR, reunida aquesta setmana a Xàtiva, ha procedit a l’aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de Transferència, Transport, Valorització i Eliminació de Residus Urbans i Ecoparcs de l’exercici 2015, que regularà els rebuts del pròxim any. Al mateix temps, es va procedir a l’aprovació provisional del Pressupost de 2015.

Aquesta ordenança ha sigut elaborada per la Comissió Tributària de COR i marca els costos per tona del servei de RSU per a l’exercici 2015 en 101,48 €, enfront dels 102,82 € del present any. En aquest càlcul s’han tingut en compte, entre altres paràmetres, la reducció de les tones de fem registrat, 123.259 en 2013 enfront de les 128.256 de 2012, i la reducció d’algunes despeses en la gestió de COR com els relacionats amb el servei recaptatori.

L’aprovació del text definitiu es produeix després que l’Assemblea resolguera les tres al·legacions rebudes, a càrrec dels municipis de Cerdà, Otos i Ontinyent. El president de COR, Vicente Parra, destaca que “la Comissió Tributària i els tècnics de COR ha realitzat una labor important en l’actualització de l’ordenança que regularà els rebuts de 2015. Destacar que, per segon any consecutiu, s’ha aconseguit reduir el cost per tona pel que fa a l’any anterior, com a conseqüència de la reducció de residus generats, però també de la retallada en despeses de gestió del Consorci.”

 

Noves plantes de transferència

En paral·lel, l’Assemblea General de COR també ha aprovat de manera provisional els Pressupostos Generals del Consorci per a l’exercici 2015 xifrats en 12.216.737 €.

Així mateix, es va acordar instar a la concessionària Vytrusa al que inicie la posada en marxa de les instal·lacions de transferència dels municipis de Palomar i Teresa de Cofrents.