COR consultarà a Conselleria la possibilitat de no executar la planta de Llanera

L’Assemblea General del Consorci per a la gestió de residus COR, reunida aquesta setamana a Xàtiva en convocatòria ordinària, va acordar per majoria consultar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la possibilitat que els residus del Pla Zonal gestionat per COR siguen tractats en altres àrees de gestió i altres consorcis de manera que no siga necessària la construcció de les instal·lacions previstes a Llanera de Ranes.

A més, la moció contempla altres punts com l’adjudicació de la planta de transferència a Bufali enfront de la de Palomar, la possibilitat de deixar fora de la gestió de COR els ecoparcs, la supressió cautelar dels projectes en fase administrativa i abaratir els costos. A més, donada la decisió presa de traslladar consulta a la Generalitat, l’Assemblea va votar deixar sobre la taula, i no votar per tant, els punts de l’ordre del dia relatius a l’Ordenança Fiscal Reguladora del pròxim any, les al·legacions al mapa d’ecoparcs, el conveni amb Palomar i la ratificació de l’acord sobre la modificació del Projecte constructiu per a la instal·lació d’eliminació de Llanera de Ranes.

En els pròxims dies COR, tal com ha sol·licitat l’Assemblea, s’encarregarà de traslladar a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient aquesta moció. Mentrestant, l’activitat del Consorci continuarà amb normalitat gestionant els residus del Pla Zonal corresponent. Per al President del Consorci “la principal dificultat d’aquesta iniciativa radica que contradiu la pròpia llei de residus de la Comunitat Valenciana, ja que és la pròpia llei marcada per la Generalitat la que preveu la construcció d’una instal·lacions que ens garantisquen l’autosuficiència per a gestionar el nostre fem, per tant és ara la Generalitat qui ha de pronunciar-se sobre quin és el millor camí a seguir per a gestionar de la millor forma possible els nostres residus”.

A més, Parra assenyala que “la construcció de les instal·lacions de Llanera de Ranes respon a criteris d’eficiència econòmica i mediambiental. Hem de pensar en el cost econòmic i de sostenibilitat que tindria no tenir instal·lacions pròpies com a marca el Pla Zonal.

Finalment, el President del Consorci va recordar que “COR està per a complir la normativa en matèria de residus. Europa està permanentment damunt de tot el relacionat amb els residus i ens demana una gestió sostenible de les nostres brosses, per sobre de colors i interessos polítics”.