COR premiarà als usuaris que facen un major ús de l’ecoparc

  • S’està estudiant la implantació d’un sistema informàtic que permeta el registre detallat de l’ús per a la seua posterior compensació als usuaris

L’ecoparc Xàtiva, gestionat pel Consorci per a la Gestió de Residus, COR, ha aconseguit en el mes de juliol el major nivell d’utilització, tant en usuaris com en abocaments, des de la seua obertura el passat mes de gener. En concret, durant el mes de juliol un total de 1.095 usuaris han fet ús d’aquesta instal·lació en la qual s’han dipositat 2.142 abocaments. És la primera vegada des de la seua engegada que se supera el llindar de 1.000 usuaris.

En aquest context, el president de COR, Vicente Parra, ha destacat que el Consorci té previst a la fi d’any premiar als ciutadans que major ús han fet de l’ecoparc de Xàtiva des de la seua obertura al gener. “Estem treballant perquè els ciutadans comprenga que l’ús de l’ecoparc té un doble benefici ja que s’ajuda al medi ambient i alhora fem que la gestió de les nostres brosses siga més barata en reduir el volum del que tirem al contenidor de tot en un. Per açò volem premiar als veïns que major ús han fet de la instal·lació”. A més, Parra ha assenyalat que “per al pròxim any estem estudiant la implantació d’un sistema informàtic que permeta el registre detallat de l’ús per una posterior compensació als usuaris”.

Durant el mes de juliol, els veïns de Xàtiva són els que major ús han fet de l’ecoparc. També han fet ús de de la instal·lació ciutadans d’altres municipis com Genovès, la Llosa de Ranes o Llocnou d’en Fenollet, entre  d’altres. Els abocaments d’enderrocs, amb un 14,38%, han sigut els materials que en major quantia s’han dipositat a Xàtiva. Li segueixen altres abocaments com els plàstics no valoritzables, amb un 13,49% o la fusta amb un 12,70%. Destaquen també l’abocament d’altres materials com les restes de jardineria que aquest mes han representat un 6,91%. Els materials perillosos que s’arrepleguen en les instal·lacions de Xàtiva com a piles, olis usats o radiografies representen menys de l’1%, respectivament.

Durant el mes de juliol, els dies de major activitat s’han mantingut entre el dimarts i el dijous. Per contra, s’ha reduït l’ús de l’ecoparc durant el cap de setmana, situant-se les xifres en el 15,70% el dissabte i al voltant del 2,50% el diumenge. La franja horària entre les 11 i les 13 hores segueix concentrant el major ús de la instal·lació de Xàtiva.

En funcionament des del passat mes de gener, aquest espai té com a objectiu oferir als ciutadans un nou punt en el qual dipositar residus d’origen domiciliari que no poden tirar-se al contenidor de residus urbans ni als contenidors verds, blaus ni grocs. La instal·lació s’ha dissenyat per a donar servei a més de 42.000 habitants de la ciutat de Xàtiva i les localitats de Barxeta, Cerdà, el Genovés, Granja de la Costanera, Llanera de Ranes, Lloc Nou D’en Fenollet, la Llosa de Ranes, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella i Vallés.