COR remarca que la llei “és la mateixa per a tots”

El president del Consorci per a la gestió de residus del Pla Zonal X, XI i XII, àrea de gestió 2, Vicente Parra, acompanyat pels membres de la Junta de Govern: l’alcalde de Miramar, Asensio Llorca, l’alcalde de Ròtova, Antonio García i l’alcalde de Palmera, Álvaro Català, van explicar la situació actual del Consorci i els acords presos en el transcurs de l’última Junta de Govern celebrada el passat 6 de febrer.

En la trobada, els representants del Consorci van començar recordant el motiu pel qual es va constituir aquest organisme que va ser complir el “pla zonal marcat per la Generalitat Valenciana, per a adaptar-nos al que se’ns exigeix des d’Europa, Espanya i la Comunitat Valenciana, que és millorar la forma de tractar i eliminar les nostres brosses i gestionar els residus de manera sostenible.” En aquest context, tant el president com la resta de membres de la Junta de Govern van incidir en que el Consorci “és un organisme unit, en el qual hi ha representació política d’ajuntaments de diferents grandària i signe polític, que porta des de 2005 treballant per a complir el Pla Zonal que beneficia a més de 315.000 habitants de cinc comarques i 93 municipis”.

CORRespecte a l’última Junta de Govern, els representants del COR van explicar que en el si d’aquesta reunió es va posar en evidència que “alguns municipis prefereixen trencar les regles del joc i seguir al marge de la legalitat marcada pel pla zonal”. Davant aquesta situació, El President de l’organisme Vicente Parra, va exposar que “la llei és la mateixa per a tots. Si no ens agraden podem treballar per a canviar-les, però mentre estiguen vigents cal complir-les sense fissures ni distincions.” Davant el fet que alguns municipis no complisquen el pla zonal, Parra va afegie que “és normal que la resta de consorciats no entenguen aquesta situació. No hi ha ciutadans de primera i de segona”. A més, va afegir que “precisament per que el Consorci no té potestat per a sancionar a aquests municipis que estan actuant al marge de la legalitat, els responsables de l’organisme van apel·lar al fet que la Generalitat Valenciana pose ordre i actue”.

En paral·lel, els membres de la Junta de Govern del COR van explicar que “des del Consorci anem a seguir treballant amb ímpetu i remant tots en la mateixa adreça per a solucionar el problema de la brossa de la forma més eficient i amb menor cost. El nostre objectiu és rebaixar els costos quant puguem i prestar el millor servei possible”. Precisament, per a aconseguir aquest objectiu, s’ha plantejat la creació d’una comissió de seguiment que permeta redefinir i adequar la futura planta de Llanera de Ranes a la situació actual, tant econòmica com de producció de fem, i ajustar els costos al màxim possible. La constitució d’aquesta taula va quedar en l’última Junta de Govern posposada fins a nova reunió.

Respecte a la possibilitat que algun ajuntament vulga deixar el Consorci, els representants de la Junta de Govern van explicar que “els ajuntaments estan obligats a gestionar els seus residus a través del Consorci, però un decideix si vol estar consorciat a no. En qualsevol cas, existeix un procediment legal recollit en els estatuts per a deixar de ser consorciat que passa per estar al corrent en els pagaments i complir els terminis previstos”. En aquest sentit, des del COR es va insistir en que “la millor forma de defensar els interessos dels ciutadans és tenint veu i vot en el Consorci i portant propostes que puguen beneficiar a tots com podria ser sol·licitar subvencions per part de les administracions, etc.”