Descendeix la delinqüència a Canals

L’alcalde de Canals, Ricardo Cardona i el subdelegat del Govern a València, Luis Santamaría Ruiz, van presidir ahir la Junta Local de Seguretat quev tingut lloc en l’Ajuntament. En la junta també van estar presents la cap de servei de la Unitat contra la Violència de Genere, Mª Ángeles Merino, el representant de l’Adreça General de Seguretat i Protecció Ciutadana inspector, Jesús Merenciano, representant de la subdelegació del Govern, José García Pardo, el regidor de Seguretat Ciutadana, José Luis Matéu, Comandant Cap de Lloc de la Guàrdia Civil de Canals, Eusebio Marín i Juan Sanz, Inspector Policia local de Canals.

Entre els punts de l’ordre del dia va destacar el balanç i situació de la delinqüència en el municipi. Canals és el tercer poble amb menor índex de delinqüència de la comarca, els delictes en general han disminuït un 5’1% pel que fa a l’any 2011, que ja veníem d’una disminució del 9% pel que fa al 2010, en total els delictes esclarits han augmentat en un 44’4% i els detinguts per delinquir en un 46’46% comparant de gener 2012 a gener 2013, dades que avalen la situació anteriorment descrita.

També es va abordar un tema tan important com és la violència de gènere, amb la signatura d’un protocol de col·laboració entre el Servei de Benestar Social Municipal i els cossos de Seguretat i Protecció Ciutadana. Un altre dels punts tractats va ser l’adaptació de la Junta de Seguretat a la legalitat vigent, per a finalitzar amb l’anàlisi de les actuacions més destacades i iniciatives previstes per al present exercici.

L’alcalde de Canals, Ricardo Cardona, va agraïr l’esforç i coordinació per a garantir la seguretat ciutadana en la localitat, al mateix temps que va ressaltar la importància de la celebració d’aquestes juntes locals de seguretat ja que són òrgans en els quals estan presents les forces i cossos de seguretat a nivell estatal, autonòmic i local.