Diputació destina 75.000 euros a la reparació i asfaltat de camins rurals de Canals

  • Les obres tenen un termini d’un mes i s’adequarà el “Camí de Vinyals” i el “Barranc de la Penya Roja”

La Diputació de València està duent a terme el projecte per a la millora de diversos camins rurals proposats per l’Ajuntament de Canals, amb un pressupost de 75.000 euros per a aquesta fi. En aquest projecte s’adequaran el “Camí de Vinyals” (Don Rafael) i el camí de el “Barranc de la Penya Roja”.

En primer lloc, el “Camí de Vinyals” o també conegut com el “Camí de Don Rafael”, està situat en els termes municipals de Canals. Aquest camí està molt deteriorat, compta amb nombrosos sots a causa del trànsit continu de vehicles agrícoles i vehicles en general. Per açò, l’Ajuntament va sol·licitar la necessitat de dur a terme la repavimentació, reparació i adequació d’aquest camí rural.

L’altre camí a millorar és el que correspon a el “Barranc de la Penya Roja” o també conegut per el “Racó del marieta”, situat entre els termes municipals de Canals i Montesa. Aquest camí es troba en un estat bastant deficient i sense asfaltar. És per açò, que es va plantejar per part de l’Ajuntament, la necessitat de dur a terme la reparació i el seu posterior asfaltat. Així mateix, la part de l’asfaltat que van a realitzar és la que pertany al final de Canals.

Ambdues obres tenen un termini d’execució estimat d’un mes cadascuna d’elles. Amb aquest projecte, la població de Canals veurà augmentada la qualitat dels seus camins rurals.