Diputació eximeix als ajuntaments de pagar al 2013 el pla d’obres i serveis

La Diputació de València assumirà enguany i per primera vegada el finançament íntegre dels més de 17 milions d’euros de pressupost que tindrà el Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS) 2013 destinat a sufragar obres relacionades amb serveis bàsics en tots els municipis de la província, segons ha aprovat avui el Ple de la corporació provincial.

Tots els grups polítics de la corporació han recolzat l’esmena presentada pel portaveu del grup popular i diputat de l’àrea de Cooperació Municipal, Juan José Medina, per a aprovar el pla provincial d’enguany amb una aportació municipal del 0%, que fins hui era del 5% del total de l’import del pla i que en 2013 ja serà a càrrec dels fons propis de la institució provincial.

La Diputació ja va modificar en 2012 el finançament del PPOS per a assumir la part que fins llavors aportava l’Estat al finançament del programa, la qual cosa li va suposar sufragar 3.200.000 euros més del pressupost del pla.

La mesura va implicar que el passat any la corporació finançara la pràctica totalitat del pressupost del Pla Provincial d’Obres i Serveis, ja que l’aportació econòmica dels ajuntaments al pla es reduïa al 5%, quantia que la institució assumirà també des d’avui en benefici dels consistoris. Així doncs, la Diputació finançarà ja enguany el total dels 17.218.889,69 euros del pressupost inversor del PPOS.

“La situació econòmica actual ha provocat un descens progressiu dels pressupostos municipals, la qual cosa està provocant que cada vegada en major mesura als ajuntaments beneficiaris del PPOS els resulte més difícil poder consignar finançament amb càrrec als seus recursos per a fer front a l’aportació municipal del programa”, ha explicat el portaveu popular sobre el motiu de la seua esmena.

Aquest programa és el pla inversor anual més important de la Diputació, quant a pressupost, i beneficia a tots els pobles de la província en regir-se per una fórmula matemàtica que distribueix les subvencions de forma equitativa als 265 municipis, segons el seu nombre d’habitants.

Tots els ajuntaments de la província tindran possibilitat de realitzar noves actuacions amb el PPOS 2013, bé per a concloure determinades obres, bé per a executar altres inexistents fins llavors, segons el criteri dels responsables locals, que són els que proposen a la Diputació els projectes a incloure en el pla provincial.