Diputació presenta una inversió de 28 milions per a generar ocupació

  • També es destinarà per reduir despesa local i tenir cura del medi ambient

El president de la Diputació de València, Alfonso Rus, ha presentat a més de cent alcaldes al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) les últimes iniciatives empreses per la corporació provincial per a generar ocupació, reduir la despesa energètica de els municipis i incrementar la protecció del medi ambient, que suposen una inversió superior als 28 milions d’euros.

El Pla d’Ocupació Conjunt amb les Administracions Públiques suposa una inversió provincial de 2,5 milions d’euros. A més s’han presentat els programes d’eficiència energètica de bombetes LED, dotat amb 8.624.000 euros, i d’equips de calefacció amb calderes de biomassa, que compta amb una consignació pressupostària de 17.248.000 euros.

La Diputació va iniciar el desenvolupament de totes aquestes actuacions el passat mes d’agost.

El Pla d’Ocupació s’executa entre la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i els ajuntaments i possibilita als consistoris contractar aturats, en períodes de dos mesos ia 20 hores setmanals, per a executar obres o serveis d’interès general i social.

El Pla d’Eficiència energètica en equips de calefacció o també anomenat “Pla de Calderes” permetrà als ajuntaments renovar les seves fonts d’energia passant de les tradicionals com el gasoil, gas i electricitat a les alternatives procedents de la biomassa, com els “pellets”, o les mixtes i les solars, amb la renovació de les calderes i cremadors.

L’altra nova línia de subvenció promoguda per la Diputació de València és la dirigida a l’adquisició d’articles d’il·luminació tecnològica LED per a edificis públics, amb la finalitat d’augmentar l’estalvi energètic i al mateix temps reduir la contaminació lumínica.

Els dos plans d’eficiència energètica responen a l’objectiu de la institució provincial de reduir la despesa corrent per consum energètic en els ajuntaments, amb la finalitat que destinin aquests diners a inversions productives i altres millores per als veïns.