El Centre de Dia de la Font de la Figuera ja disposa del 90% de la subvenció de Diputació

  • El Consistori acaba de rebre l’ingrés d’1.190.570’40 euros per part de l’ens provincial

L’Ajuntament de la Font de la Figuera acaba de rebre l’ingrés d’1.190.570’40 euros, els quals signifiquen el 90% de la subvenció per a la construcció del Centre de Dia. Aquesta ajuda dóna més seguretat al Consistori local per seguir amb el procés de contractació quan acabe el termini per licitar, sense necessitat de realitzar cap préstec.

El Govern Municipal espera que el Partit Popular els deixe “seguir treballant pel bé de la població, que respecten els terminis i que permeten a l’Ajuntament realitzar l’obra conforme correspon”.

El passat 7 de gener la Junta de Govern convocava la licitació del Centre de Dia, que obria el termini de presentació a les empreses constructores fins a finals de gener. El projecte, pensat des de l’eficiència energètica, afavorirà la reducció del consum energètic, l’entrada de llum, tenint en compte les diferents estacions de l’any i el flux de persones, aconseguint que la zona d’edifici destinada a l’usuari estiga tota a la mateixa planta, sense barreres arquitectòniques i permetent la flexibilitat de les estades.

A la plataforma de contractació de l’Estat ja està publicada tota la documentació relativa a l’expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.

“Seguirem sense presses però sense pauses perquè la Font de la Figuera tinga Centre de Dia a la fi de 2019, i afrontarem els possibles contratemps que puguen vindre anteposant sempre l’interès general” ha declarat l’alcalde, Vicent Muñoz.