El Consell aprova la construcció d’una depuradora en la partida de Playamonte

  • L’import de l’obra serà de 143.334’26 euros, finançat per la Conselleria al 60% i l’Ajuntament al 40%

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) i l’Ajuntament de Navarrés per a l’execució d’infraestructures de sanejament i depuració en el terme municipal per un import de 143.334’26 euros.

En concret, es tracta de realitzar les obres i instal·lacions necessàries per al tractament adequat de les aigües residuals generades en la partida de Playamonte. Les obres consistiran en la construcció d’una nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals, basada en tecnologia extensiva mitjançant aiguamolls artificials de flux subsuperficial horitzontal.

Aquesta instal·lació estarà formada per un procés de pretractament, un tractament primari a base de tanc Imhoff i un tractament secundari consistent en tres aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal, tot això dissenyat per a un cabal de tractament influente de 40 m³/d i una contaminació de 165 habitants. L’EPSAR s’encarregarà, entre altres accions, de la contractació i finançament de la redacció dels projectes de construcció, de la contractació i finançament de la direcció facultativa de les obres, així com del finançament de 86.000’56 euros de l’obra, corresponent amb el 60% de l’import d’aquesta, així com la seua licitació. L’Ajuntament de Navarrés finançarà les obres de construcció que s’executen, en un percentatge del 40% del cost de les obres, estimant-se la seua aportació en 57.333’70 euros.