El Consell aprova una inversió d’1,8 milions d’euros per al centre històric de Xàtiva

  • Ahir s’anunciava una inversió que es destinarà a la rehabilitació d’habitatges i la regeneració urbana del nucli antic de la ciutat

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Habitatge Obres Públiques i Vertebració del Territori i l’Ajuntament de Xàtiva per a gestionar les actuacions de l’Àrea de Regeneració i Renovació urbana (ARRU) del cas antic d’aquesta ciutat, a l’empar del Pla Estatal d’Habitatge 2013-2016 que permet que les actuacions s’executen fins a 31 de desembre de 2018.

En aquest sentit, el conveni estableix una subvenció total per a l’exercici 2018 d’1.815.257 euros, dels quals el Ministeri de Foment aporta 1.275.000 euros, i la Generalitat participarà amb 540.275 euros. Cal recordar que l’acord de 2015 entre el Ministeri, la Conselleria i l’Ajuntament establia una inversió total de 4.428.799 euros, dels quals 1.556.000 euros els aporta el Ministeri de Foment, 565.714,28 és a càrrec de Generalitat, i la resta és a càrrec de l’Ajuntament de Xàtiva i dels particulars.

El conjunt de les obres que s’estan realitzant comprenen la rehabilitació de 90 habitatges, la substitució i nova edificació d’altres 10 habitatges, amb qualificació energètica mínima tipus B, a causa del seu estat de deterioració, així com actuacions de reurbanització en els espais públics.

L’àmbit d’actuació és el casc antic de Xàtiva, el segon més gran de la Comunitat Valenciana, després del de València ciutat, que va ser declarat Conjunt Històric Artístic en 1982.

Amb aquestes actuacions, el Consell aposta fermament per la rehabilitació i regeneració urbana no solament per a recuperar i renovar habitatges en els cascos històrics i els espais urbans de les ciutats del territori valencià, sinó també per a reactivar l’economia i tots els oficis relacionats amb la construcció com a lampistes, electricistes, fusters.