El Consell de Ciutat sotmetrà a consulta ciutadana 26 projectes del DecideiXàtiva

  • Els veïns i veïnes podran votar del 16 al 23 d’abril de manera telemàtica o als punts habilitats

El Consell de Ciutat va decidir aquest dimecres els projectes que passaran a la fase de consulta ciutadana del DecideiXàtiva 2018, en una reunió en la que van estar presents representants de tots els consells sectorials i associacions veïnals de Xàtiva.

Finalment seran 26 de les 35 propostes presentades en la primera fase les que seran sotmeses a votació del 16 al 23 d’abril per tal d’invertir els 265.000 euros destinats a aquesta partida, el que suposa un 74,3% de les opcions inicials. És un augment considerable respecte al passat any quan es van escollir 25 de les 61 propostes presentades -un 40,9%-.

Entre les propostes, nou estan destinades amb equipaments i infraestructures: millora dels equipaments de neteja, espai d’art entre el carrer Montcada i la Plaça Interior de la Casa de la Cultura, un espai de cogestió per a la ciutadania, millora de l’skate-park, redacció del projecte d’Ampliació del Pavelló de Voleibol, millora d’accessibilitat als espais públics, local d’assaig per a gent jove i sala de concerts al CCX, equipament jove per al Centre Abú Masaifa i equipaments nous per a la Ciutat de l’esport. Altres sis són de Parcs i Jardins: Nous horts lúdics i d’oci, parcs Inclusius, parc infantil a la Glorieta José Espejo, ampliació dels paratges naturals, remodelació de la plaça Geògraf Ptolomeo i un parc permanent d’Educació vial.

D’altra banda, cinc han tingut a veure amb la mobilitat: dotacions i equipaments per a la pacificació del trànsit,  il·luminació de la Ronda Nord CV-645, adequació del carrer Ardiaca per a la millora de la seua accessibilitat, proposta “Caminem amb seguretat a la ciutat” i millora del transport públic; mentre que altres 6 són referents al Patrimoni: senyalització dels accessos inclusius als espais públics, un centre històric més verd, regeneració del Camí de la Muralla, restauració de l’ermita del Puig, adquisició del Palau Sanç de Sorió i el projecte “Xàtiva: viu la teua història!”.

Alguns dels projectes s’han unificat, al compartir els mateixos objectius, com és el cas de les propostes relacionades amb la neteja, l’adquisició de terrenys, la millor del transport públic o els espais de música per a joves.

En relació a la compra o adquisició de bens immobles o terrenys, el Consell de Ciutat va acordar un límit d’un mes després de la selecció de propostes per tal de negociar i marcar una opció de compra favorable a l’ajuntament, per un preu igual o inferior al límit fixat pel DecideiXàtiva 2018 -la meitat del pressupost, 132.500 euros-. D’aquesta manera van poder passar a consulta propostes com l’adquisició del Palau Sanç de Sorió, la compra de terrenys al parc natural o la creació d’un espai d’art al Carrer Montcada.

Cal destacar que 14 de les 26 propostes finals van ser elaborades durant els Tallers Participatius organitzats per la Regidoria de Participació Ciutadana, en els que els veïns i les veïnes de la ciutat, junt amb el suport de tècnics i dinamitzadors, van posar en comú les seues propostes per a la millora del municipi. Altres set propostes han estat presentades per associacions locals, mentre que les altres cinc venen des de particulars.

“Volem felicitar a associacions, col·lectius i ciutadania en general per les propostes presentades, i esperem que la participació en el procés de decisió siga tan alta com la que vam tindre en l’anterior edició”, declarava el president del Consell de Ciutat i alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

Per la seua part, el vicepresident del Consell i regidor de Participació Ciutadana, Miquel Alcocer, destacava que “la celebració del Consell de Ciutat ha fet possible que el màxim nombre possible de propostes passen a la consulta ciutadana, la qual cosa suposa una molt bona notícia per a la participació ciutadana i per a Xàtiva”.

Alcocer també recordava que durant la propera setmana, previ al procés participatiu, es celebrarà a la Casa de la Cultura una exposició pública de tots els projectes finals que també poden ser consultats a la pàgina web www.participa.xativa.es.

La votació, en la que es poden triar un màxim de tres propostes, es podrà realitzar des del dia 16 fins al 23 d’abril de manera telemàtica o als punts de votació habilitats a l’Ajuntament de Xàtiva, el Barri Nord Oest o els punts itinerants als centres de Secundària i Centres Socials, en horari de 10 a 14 i de 16 a 20 hores. Per a participar és necessari ser major de 16 anys en el moment de la votació i estar empadronat a Xàtiva abans de l’1 de gener d’aquest any.

Relació de propostes finals

· Nous horts lúdics i d’oci

· Parcs Inclusius a Xàtiva

· Caminem amb seguretat la Ciutat

· Adequació del C/Ardiaca per a millorar la seua accessibilitat

· Senyalització accessos inclusius a Espais Públics

· CCX Obert! Locals d’assaig per a gent jove i Sala de Concerts

· Millora equipaments de neteja

· Dotacions i equipaments per a la pacificació del trànsit

· Espai de Cogestió: cessió d’un espai públic a la ciutadania

· Espai d’Art

· Remodelació Singular i identitària de la Pl. Geògraf Ptolomeo

· Un millor Skate-park

· Redacció projecte Ampliació Pavelló de Voleibol

· Per un Centre Històric més verd

· Regenerem el Camí de la Muralla

· Restauració Ermita del Puig

· Parc Permanent d’Educació Vial

· Ampliem els paratges naturals

· Millora de l’accessibilitat als espais públics

· Parc infantil Glorieta Jose Espejo

· Iluminacio Ronda Nord cv-645

· Xàtiva més prop: Millora de Transport Públic

· Xativa: viu la teua Història!

· Equipament Jove per a Centre Abú Masaifa

· Equipaments nous per a Ciutat de l’Esport

· Adquisió Palau Sanç de Sorió.