El “DecideiXàtiva 2020” permetrà decidir sobre el destí de 300.000 euros per a inversions en la ciutat

  • Els pressupostos participatius, amb caràcter biennal, eixiran a partir de tallers temàtics per a l’elaboració de projectes i es podran presentar propostes a títol personal mitjançant l’arreplegada d’avals

La tercera edició del DecideiXàtiva s’iniciava dissabte a la Casa de les Dones, amb la realització d’un Taller d’Elaboració de Projectes amb Perspectiva de Gènere. 

En total es realitzaran, durant el mes de febrer, tres tallers organitzats per àmbits i tipologia de projectes (Urbanisme i Mobilitat, projectes juvenils i projectes amb perspectiva de gènere), i on les persones participants podran donar la seua opinió per a després, i de manera col·laborativa i grupal, elaborar projectes concrets que milloren la Ciutat. El calendari dels tallers serà el següent: Taller Perspectiva de Gènere: dissabtes 1 i 15 de febrer (de 10 a 12 hores), Casa de les Dones; Taller Urbanisme i Mobilitat: dimecres 5 i 19 de febrer (de 18.30 a 20.30 hores), Col·legi d’Arquitectes; Taller Joves: divendres 14 i 28 de febrer (de 18.30 a 20.30 hores), Casa de la Joventut.

Una vegada finalitzada aquesta fase d’elaboració col·lectiva s’obrirà un termini (del 21 de febrer al 6 de març) per a la presentació i validació ciutadana de totes les propostes presentades. Aquesta fase serà liderada pel Grup Motor el qual haurà de garantir el compliment de la normativa del procés participatiu. A més, aquelles propostes que no hagen sigut presentades a nom d’una associació de Xàtiva o als espais de taller hauran d’aconseguir un mínim de 25 avals mitjançant una votació telemàtica a la web del “DecideiXàtiva”. Les propostes que siguen validades passaran a l’estudi tècnic que realitzaran els diferents departaments municipals entre els dies 6 de març i 15 d’abril.

Del 16 al 30 d’abril serà el moment de l’exposició pública de propostes ciutadanes que finalment passaran a Consulta els dies 4 a l’11 de maig.

Per últim, s’ha de destacar que el resultat de la consulta realitzada durant 2020 s’incorporarà al pressupost ordinari de 2021, en vistes a millorar la concreció dels projectes triats per la ciutadania. D’aquesta manera es guanya temps per als diferents tràmits administratius, que es podran iniciar a 2020, i per a la mateixa execució de les inversions seleccionades, que es podran fer al llarg de 2021. 

“El canvi d’aquests pressupostos participatius a caràcter biennal respon a que d’aquesta manera es dóna una major facilitat en els processos participatius. Cal recordar que els projectes que es van a votar en 2020 s’incorporaran en el 2021, fent que puguen entrar així en el pressupost ordinari d’una manera normalitzada, aconseguint major suport per part de la intervenció de l’Ajuntament, i tenint també més temps per a l’execució d’aquestes propostes”, explicava dilluns la regidora de Participació Ciutadana Lena Baraza, qui afegia que “després de veure els resultats de les darreres edicions, hem considerat mantenir els tallers temàtics perquè donen un millor resultat”.

El tècnic en Participació Ciutadana, Raül Camacho, va comentar, per la seua part, que “la idea dels tallers és crear un espai per a que veïnes i veïns de Xàtiva s’ajunten per tal d’elaborar propostes per al decideXàtiva 2020”.

 

Lena Baraza . Regidora de Participació Ciutadana

“El progrés de Xàtiva és qüestió de tota la ciutadania”

En què consisteixen els pressupostos participatius?

És una intenció política de posar en decisió de la ciutadania una quantia econòmica concreta, en aquest cas de 300.000 euros. Una iniciativa que té com a objectiu generar major responsabilitat social dels veïns i veïnes respecte al seu progrés. Al final, la progressió de Xàtiva és qüestió de tota la ciutadania i, per fomentar aquesta responsabilitat social, oferim la possibilitat de decidir sobre aquesta quantitat del pressupost destinada a inversions.

En què han de consistir aquestes inversions?

La renovació, creació o millora d’un espai públic (obert o tancat), adquisició de mobiliari per a eixos espais, i creació o millora d’aplicacions informàtiques. És a dir, són recursos a nivell d’espais o equipaments que pot tindre un Ajuntament. Cal recordar que cap proposta ha de tindre un cost superior al 50% del pressupost total.

Quines són les condicions per exercir el vot?

Els i les participants han de ser majors de 16 anys i han d’estar empadronats a Xàtiva. Votar a partir dels 16 anys és positiu i pràcticament la majoria de les consultes ciutadanes són a partir d’aquesta edat ja que es considera que els i les joves tenen un sentiment social prou elevat per poder donar resposta a aquests temes. De fet, moltes vegades ixen, des dels tallers de joventut, nombroses propostes d’inclús menors de 16 anys i que han mobilitzat al seu entorn per afavorir que el seu projecte isca endavant.

Uns projectes que han de passar un filtre tècnic.

Sí, de fet una de les novetats és que hem ampliat el termini per poder realitzar aquest estudi i en aquesta edició disposarem de vora 40 dies per poder valorar, amb tranquil·litat i detall, totes les propostes presentades per garantir la seua viabilitat.

Aquest cap de setmana es van iniciar els tallers temàtics però ja en desembre es va iniciar el mecanisme del DecideiXàtiva 2020. Quina està sent la resposta?

Estem satisfets. Primer vam celebrar unes jornades de participació en les quals es va presentar l’edició d’enguany dels pressupostos participatius i es va explicar el funcionament, no sols del DecideiXàtiva, sinó també com es desenvolupen aquells celebrats a altres ciutats i que han tingut èxit. De fet, altra de les novetats de l’edició d’enguany és la proposta dels avals, on cada candidatura haurà de ser avalada per 25 persones, i açò ha afavorit una major mobilització en altres municipis. Com dia, estem satisfets amb la resposta de les primeres jornades celebrades, han tingut molta participació i ens han servit per millorar els nostres pressupostos participatius.

Els tallers que s’inicien dissabte són per participació lliure?

Estan oberts a tota la ciutadania, són una font d’informació i de connexió i, encara que no es tinga una proposta en concret, en el debat que ací es produeix poden sorgir noves propostes o idees. Cal destacar que el taller de perspectiva de gènere es desenvoluparà a la Casa de les Dones, buscant la complicitat amb el moviment feminista de Xàtiva; el taller de joves tindrà lloc a la Casa de la Joventut; i el taller d’urbanisme i mobilitat se celebrarà en el col·legi d’arquitectes com en l’anterior edició. Busquem complicitats que amplien la participació. És molt important destacar que els pressupostos participatius s’han adaptat al que és la nostra ciutat. Xàtiva disposa d’un moviment associatiu feminista molt gran i creguem important oferir un taller de participació on es treballe aquests temes d’igualtat. Pel que fa als tallers de joventut igual, ja que tenen un espai específic per a ells, així com en el sector d’urbanisme i mobilitat, ja que som una ciutat amb molta força si parlem d’associacionisme de persones amb mobilitat reduïda. Aquests tres tallers van a donar resposta a grans sensibilitats que té Xàtiva.

A més dels avals, altra novetat significativa és que aquests pressupostos passen a celebrar-se cada dos anys.

Ho fem perquè a l’hora d’incorporar la quantia econòmica al pressupost trobàvem complicacions d’intervenció ja que s’estava incorporant al pressupost una quantia que no se sabia on anava a destinar-se. A banda, no ens donava temps a executar els projectes guanyadors i ens trobàvem en la situació d’estar votant unes propostes sense haver finalitzat les anteriors.

Enguany s’ha impulsat una campanya de publicitat molt visual.

Volíem comptar amb una campanya potent a nivell comunicatiu. El lema és “has guanyat 300.000 euros” fent un símil amb el premi d’un concurs. Hem plantejat la campanya perquè facilite que la gent conega la proposta que és del que es tracta, que la població major de 16 anys s’acoste al DecideiXàtiva i participe. A nivell de tallers també hem dissenyat un cartell per cadascun d’ells, per poder realitzar convocatòries específiques per als diferents sectors. Com dia, la idea és sempre augmentar la participació i millorar la informació que arriba a la ciutadania.

Una vegada finalitzen els tallers, que es desenvolupen entre l’1 i el 22 de febrer, quins és el calendari previst?

Entre el 21 de febrer i el 6 de març es presentaran i validaran les propostes ciutadanes i entre el 6 de març i el 15 d’abril tindrà lloc l’estudi tècnic de cadascuna d’elles. A partir del 16 d’abril es publicaran les propostes que aniran a la consulta i dels 16 al 30 d’abril tindrem dues setmanes on es realitzaran actes de presentació d’aquestes propostes. La consulta ciutadana serà del 4 a l’11 de maig.

Per què ha de participar la ciutadania, no sols en la votació, sinó des de ja per proposar idees i projectes?

Pense que la responsabilitat social i el poder fer coses per canviar la nostra ciutat és una creença que deuria de tindre tot el món. Que la ciutat vaja per un camí o vaja per altre, que es prenguen unes decisions o es prenguen altres o es treballe més un àmbit o un altre depén de tota la ciutadania. Cadascú de nosaltres pot fer que el rumb de Xàtiva vaja cap a un lloc o cap a altre.