El Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent registra un descens de les úlceres per pressió

  • Aquest fet es deu a que les cures es realitzen “cada vegada millor i d’una forma més adequada”

La taxa de prevalença dels pacients amb úlceres per pressió en el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent ha descendit dos punts en 2014. Les úlceres per pressió són lesions que es produeixen en determinades zones de la pell situades en general sobre prominències òssies, com a resultat d’una pressió excessiva en romandre el pacient en la mateixa posició durant massa temps.

La freqüència i intensitat d’aquestes dolències depèn en gran manera de les forces de pressió així com d’altres factors relacionats amb cada persona i amb l’ambient o microclima on habiten, afectant a persones de totes les edats, especialment a aquelles més vulnerables en les quals coincideixen un o diversos factors de risc per al seu desenvolupament com a pacients encamats o patologies com la diabetis i insuficiència venosa entre unes altres.

Amparo Carbonell, directora d’Infermeria del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent assenyala que “mentre que en 2012 la taxa era de l’1,08 en el 2013 s’ha reduït al 0,93”. Es tracta de dades per cada mil habitants. Aquesta disminució es pot associar a l’increment en la realització de la valoració del risc de patir úlceres per pressió per part dels professionals, tant en atenció hospitalària com en atenció primària i a les mesures de prevenció aplicades en concordança amb el risc de patir-la. La valoració del risc de patir una úlcera mitjançant una escala (EVRUPP) als pacients és una tasca instaurada en l’àmbit hospitalari des de fa anys, mentre que en atenció primària és habitual en pacients amb atenció domiciliària i en procés d’instauració en tots els pacients.

D’aquestes dades de prevalença cal destacar el desenvolupament d’un registre específic de les mesures de prevenció utilitzades en aquest Departament de Salut. Hi ha hagut un augment significatiu quant a l’aplicació de mesures de prevenció: l’any 2013 a un 96,5% dels pacients registrats se’ls va aplicar alguna mesura de prevenció d’úlceres enfront del 92,8% en 2012.

Per la seua banda el gerent del Departament, Sergio García, ha comentat que “el descens de la prevalença per úlceres per pressió és una notícia excel·lent”, atès que és signe que les cures als pacients es fan cada vegada més, de millor forma i més adequada, a més coordinant-se entre tots dos nivells assistencials, hospitalari i d’Atenció Primària. “En produir-se amb major freqüència en persones amb poca o nul·la mobilitat, que es troba encamats, utilitzen cadira de rodes amb freqüència o no poden canviar de posició, es causen infeccions d’elevat risc agreujant amb açò la salut i la vida de les persones. És un problema destacat pel que requereixen cures especialitzades sobretot en àrees cutànies de turmells, talons, malucs, esquena i cap”, conclou.

Unes jornades autonòmiques des del 2005

El departament de Xàtiva-Ontinyent és pioner en la detecció, diagnòstic i tractament d’úlceres, organitzant anualment des de 2005 unes jornades autonòmiques i disposant des de llavors d’una comissió “CATIC – Comissió d’Actuació i Cures en la Prevenció de la Deterioració de la Integritat Cutània” que vetla per l’actualització i formació multiprofessional de coneixements en aquesta àrea, així com en la prevenció i cures de les úlceres, fomentant també la participació de ciutadans i pacients més susceptibles, especialment.

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, dins de l’estructura assistencial de la Conselleria de Sanitat, ofereix assistència sanitària a les comarques de La Costera, la Valld’Albaida, la Canal de Navarrés i la Ribera. A través de dos mil dues-centes persones que brinden la seua professionalitat des de dos hospitals generals, dos centres d’especialitats, un centre de salut pública, dinou centres de salut i cinquanta-dos consultoris, s’atén a prop de 210.000 persones en l’actualitat.