El jutjat condemna a l’Ajuntament de Xàtiva a pagar 390.000 euros més per les obres del CCX

  • L’alcalde Roger Cerdà denuncia que els sobrecostos heretats de l’obra incrementaran el deute municipal

El jutjat del contenciós administratiu nº 2 de València ha condemnat a l’Ajuntament de Xàtiva a abonar 323.709’9 € més IVA a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) en concepte de liquidació de les obres del Centre Cultural Xàtiva (CCX). Es tracta d’una resolució desfavorable d’un dels contenciosos que l’Ajuntament té pendents per obres en infraestructures afectades per sobrecostos. La jutge ha decidit estimar parcialment el recurs contenciós-administratiu de FCC, qui reclamava l’abonament de 771.780’05 € per obres realitzades en el CCX, corresponents als projectes modificats  de l’obra inicial, pressupostada en 1.841.742’46 € i que acabarà costant una xifra que s’aproxima als 3 milions d’euros. L’alcalde Roger Cerdà ha qualificat el fet com “una mala notícia que provocarà un increment de l’endeutament municipal, provocat per una mala gestió, com ja vàrem posar de manifest quan estàvem en l’oposició”.

En l’anterior legislatura, l’Ajuntament va desestimar aquesta reclamació de FCC, ja que només li reconeixia el dret a cobrar 27.199’25 € en concepte de liquidació de les obres. La mercantil va demandar a l’Ajuntament i ara ha obtingut aquesta sentència favorable. En total, comptant l’IVA, la resolució judicial li suposarà al consistori l’obligació de desemborsar una quantitat que rondarà els 390.000 €. D’altra banda, el punt quart de la sentència estableix que els interessos a abonar es devenguen a partir de la data de notificació de la sentència i no des del moment de la interposició de la demanda.

L’alcalde Cerdà ha iniciat les gestions per trobar finançament per afrontar el pagament d’aquest sobrecost heretat de la gestió de l’anterior equip de govern. La intenció de Cerdà és liquidar aquesta quantitat el més aviat possible per tal de no agreujar el sobrecost del CCX amb nous interessos financers. Segons l’alcalde “ens temíem que aquesta situació podia donar-se i, de fet, ja ho havíem denunciat anteriorment. En principi, descartem recórrer aquesta sentència, ja que està basada en un informe pericial ordenat per la jutge i correríem el risc d’augmentar la quantitat amb costes judicials i interessos. Hi haurà que buscar finançament i pagar el deute a FCC”.

Des de l’actual equip de govern es posa l’accent en la mala gestió heretada que acaba perjudicant als interessos de la ciutat. “Els sobrecostos en les obres, amb infraestructures que acaben costant el doble del seu pressupost inicial, són una pràctica totalment rebutjable que cal desterrar de l’Ajuntament”, segons declara Cerdà, “ja que en aquesta ciutat s’han adjudicat obres a la baixa i s’han executat a preses i correres per poder-les inaugurar abans d’eleccions. Després, s’han aprovat projectes modificats i complementaris que han incrementat els costos de manera exponencial i, de remat, l’Ajuntament incorre en una sèrie de litigis els resultats dels quals els acabem de veure ara”. El primer edil també ha recordat que encara està pendent la resolució judicial de la reclamació de les factures de les obres de la Ciutat de l’Esport.