El jutjat reitera l’obligació a la Mancomunitat de la Vall de lliurar els residus al COR

El Jutjat del Contenciós Administratiu nº 7 de València ha dictat, amb data de 3 de juliol, que “en el termini de deu dies procedisca al compliment de l’acte de la mesura cautelar dictada en data 14 de maig de 2013 amb l’advertiment d’imposar multes coercitives”. D’aquesta forma, es reitera l’establert en aquest acte que decreta la suspensió de la decisió de la Mancomunitat de la Vall D´Albaida, adoptada en sessió de 25 de juny de 2012, de no complir l’acord de la Comissió de Govern del Consorci de data 20 de juny de 2012 que ordena el lliurament dels residus sòlids municipals al Consorci a partir de l’1 de juliol. L’acte judicial accepta les mesures cautelars sol·licitades pel Consorci de Residus i suposa, que amb caràcter immediat, la Mancomunitat de la Vall D´Albaida ha de lliurar els residus urbans a COR.

En aquest sentit, el President de COR, Vicente Parra, ha afirmat que “des del Consorci apel·lem a la responsabilitat política dels alcaldes de la Mancomunitat de la Vall D´Albaida, independentment del seu color polític, ja que amb aquesta actitud s’està perjudicant als ciutadans als quals COR no està podent prestar el seu servei de gestionar el fem de forma sostenible i a més s’està incorrent en una sèrie de despeses judicials que, directa i indirectament, acaben recaient en els ciutadans”.

A més, Parra ha recordat que “la justícia segueix donant la raó a COR i legitima novament les competències en matèria de gestió de residus”.