El nou centre de salut Xàtiva II comptarà amb vuit consultes mèdiques per a una població d’11.000 persones

  • Es mantindrà tant el servei en el consultori de la Seu com el de la pediatria a Ausiàs March

El programa funcional del nou centre de salut Xàtiva II, elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, preveu un edifici de dues plantes, amb vuit consultes de medicina de família, vuit consultes d’Infermeria, una sala polivalent per a la realització d’electrocardiogrames, retinografies, etc, així com sales d’espera, àrea d’urgències, clínica i atenció a tractaments, sala d’extraccions, àrea de fisioteràpia, una sala multiusos per a xerrades, reunions o tallers, sala d’estar equipada amb cuina office per a personal, vestuaris, banys i diferents magatzems.

El programa funcional és un informe que es considera com una primera aproximació per a la distribució dels espais arquitectònics i, al seu torn, fa una previsió de les necessitats de personal adequat per a una correcta assistència sanitària.

Atenent a la població que es pretén assignar al nou centre sanitari Xàtiva II, la qual ascendeix a un total aproximat d’11.000 persones, la dotació de recursos humans adequada, segons el criteri de conselleria, seria de set metges de família, set infermers, quatre auxiliars d’infermeria, tres auxiliars administratius, tres zeladors, un infermer gestor de casos comunitaris, un fisioterapeuta i un tècnic en cures auxiliars d’infermeria.

Tenint en compte els recursos disponibles en l’actual centre de salut d’Ausiàs March, per garantir l’atenció en horari complet de matí i vesprada, l’informe considera necessari un augment de places estructurals en totes les categories professionals detallades, amb quatre places d’infermeria, quatre places de tècnic en cures auxiliars d’infermeria, tres places d’auxiliar administratiu, una plaça de zelador, una plaça d’infermer gestor de casos comunitaris i una de fisioterapeuta.

Segons dades que apareixen en l’informe, actualment, el centre de salut d’Ausiàs March i el consultori auxiliar de l’antic hospital cobreixen una població de 30.161 persones (26.054 en el centre de salut i 4.107 en el consultori de la plaça de la Seu). El pla funcional de la conselleria planteja la construcció del centre de salut Xàtiva II per oferir assistència sanitària a la meitat de la població adulta atesa actualment al centre de salut Ausiàs March, on a més es mantindria l’assistència pediàtrica íntegrament.

Així mateix, el pla funcional contempla el manteniment en Ausiàs March de la unitat d’atenció a la dona, del punt d’atenció continuada i totes les unitats de suport a l’Atenció Primària ubicades actualment en aquest centre.

Pel que fa al consultori de la plaça de la Seu, es mantindria l’atenció de la població assignada actualment.