El nou Govern de l’Olleria disminueix un 50% el cost del personal alliberat i del personal de confiança

  • El cost del personal eventual es destinarà a emergència social

El govern de l’Ajuntament de l’Olleria ha pres la seua primera mesura: destinar la partida pressupostària vinculada a la contractació de personal de confiança a atendre a les persones que tenen una situació socioeconòmica més desfavorable. En la passada legislatura hi havia 30.800€ destinats a personal eventual, dels quals queden 16.000 que es destinaran a emergència social i no es contractarà cap treballador de confiança.

D’altra banda, i pel que fa als sous dels càrrecs públics el nou equip de govern ha acordat que la jornada completa siga de 28.000€ bruts anuals per a la regidora Ruth Martínez de Compromís, i el segon alliberament siga del 70% de la jornada i 20.000€ bruts anuals per al primer tinent d’alcalde i regidor Héctor Such. La resta de regidors rebrà 6.900€ anuals bruts per la seua dedicació parcial, a l’igual que des de fa 8 anys.

Si ho comparem amb el pressupost anual de l’anterior corporació (GdO i PP) es disminueix un 50% el cost del personal alliberat i de confiança. L’anterior alliberat de GdO tenia assignada una partida de 39.000€, 11.000€ més que la nova de Compromís. I el segon alliberat del PP tenia 3.500€ més que l’actual del PSOE. Si fem un càlcul global el govern de PP i GdO destinava 93.300€ anuals a personal alliberat i de confiança, mentre que el nous govern de l’Olleria, conformat per Compromís i PSOE, destinarà 48.000€ a l’any, quasi un 50% menys.

Al quadre següent podeu veure com una comparativa del cost del personal alliberat i de confiança entre els govern del PP+GdO i Compromís+PSOE.