El plenari ratificarà hui l’adhesió de Xàtiva al Pla Edificant de la Conselleria d’Educació

  • L’acord possibilitarà que l’Ajuntament assumisca la construcció del col·legi Pla de la Mesquita amb fons de Conselleria

El plenari de hui debatrà l’adhesió de Xàtiva al Pla Edificant, pel qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament per a la construcció del nou edifici del col·legi Pla de la Mesquita, així com les possibles actuacions d’adequació i equipament d’altres centres educatius de la ciutat. 

La incorporació de Xàtiva al Pla Edificant suposarà la futura transferència dels fons necessaris per part de la Conselleria per tal de dur a terme l’obra, inclosa en el programa Crea Escola. D’altra banda, el Pla Edificant contempla la notificació a la conselleria de totes aquelles actuacions de millora que necessiten els centres educatius de la ciutat mitjançant una plataforma informàtica, la qual, a més a més, servirà com a mode base de dades amb un expedient creat per cadascun dels centres notificats. 

L’alcalde Roger Cerdà aplaudeix la idea de Conselleria, ja que, en la seua opinió, “permetrà que gràcies a la gestió dels ajuntaments es facen realitat tots els projectes de nous centres inclosos en el Pla Creaescola. En el cas del Pla de la Mesquita, possibilitarà que el projecte estiga realitzat encara en aquesta legislatura”.

Per la seua banda, la regidora d’Educació, Amor Amorós creu que “aquest és un instrument que ens ajudarà a ser més eficients i també és un pla més participatiu, ja que permet escoltar les demandes dels consells escolars. Aquesta nova fórmula ens permetrà avançar en reformes pendents en centres de la nostra ciutat i portar endavant la construcció del nou centre del Pla de la Mesquita. El fet d’encarregar-nos de la redacció del projecte i de l’execució de l’obra ens permetrà una major coordinació amb la comunitat educativa i major control dels treballs”.

El passat 11 de gener, la regidora Amorós es va reunir amb els equips directius dels diversos centres de Xàtiva per explicar-los el procediment que suposarà l’adhesió al Pla Edificant i recollir les seues demandes d’actuació. En paraules d’Amorós, “algunes demandes són històriques, com la reforma i ampliació de l’Attilio Bruscheti, la necessitat d’un gimnàs al Martínez Bellver i al Taquígraf Martí o la reforma del Teresa Coloma”. Gràcies a aquestos contactes, s’ha elaborat un mapa actualitzat de les deficiències de les infraestructures dels centres escolars de la ciutat que seran traslladades a la Conselleria d’Educació per a la seua inclusió en el pla de manera individualitzada, amb els conseqüents informes tècnics, segons avança la regidora.

Amb posterioritat, el 16 de gener va tenir lloc un Consell Escolar on es va acordar per unanimitat recolzar la proposta d’adhesió de Xàtiva al Pla Edificant. Altre dels acords a què es va arribar en aquest consell és que seria l’Ajuntament qui establiria l’ordre de prioritats a l’hora de sol·licitar les actuacions en els centres a dur a terme en el marc d’aquest pla, malgrat que aquesta informació no tindrà caràcter vinculant per a la conselleria. 

Una vegada autoritzada l’actuació, la Conselleria d’Educació delegaria en l’Ajuntament el projecte, la contractació, construcció, direcció i la certificació de l’obra i es faria càrrec del cost econòmic de les esmentades infraestructures educatives.