El Programa d’Integració dóna feina a 15 persones més de Xàtiva

  • Gràcies a la iniciativa, l’Ajuntament ha oferit ocupació a 72 persones amb necessitats especials

Fa uns dies començaven a prestar servei a l’Ajuntament els 15 nous treballadors que s’integren en el Programa de Polítiques Inclusives (PI) de la Regidoria de Benestar Social. Aquests treballadors compliran sis mesos desenvolupant tasques auxiliars en distints departaments municipals, amb un règim de mitja jornada. Per a cobrir els salaris d’aquests nous treballadors, Benestar Social destina un pressupost de 33.000 euros en 2017.

Les destinacions dels nous empleats municipals són la brigada de serveis públics, el castell, Sant Domènec, la Casa de la Ciutat, la Casa de Cultura, el Jardí del Palasiet, Sant Agustí i el CCX. Un servei municipal que es veurà especialment reforçat pels nous treballadors serà el servei d’assistència domiciliària, amb tres de les quinze persones incorporades. 

Es tracta de la quarta fase del Programa de Polítiques Inclusives. Aquest programa es va iniciar en març de 2016 i ha suposat que, fins el moment, 72 persones amb necessitats especials -moltes de les quals reunien la condició d’usuaris de Benestar Social- trobaren treball durant sis mesos. L’objectiu general del PI és facilitar la integració dels seus beneficiaris en el món laboral, oferint-los un treball com a element estructurant de la vida, de la integració i del conjunt de relacions socials. Les persones beneficiàries han estat seleccionades per l’equip social base de l’Ajuntament entre els usuaris que compleixen una sèrie de requisits explicitats al programa.

El nivell de satisfacció per les tasques desenvolupades pels beneficiaris del PI és alt, atesos els informes d’avaluació elaborats pels Serveis Socials de l’Ajuntament. En el cas de la quarta fase del PI, els beneficiaris han d’acomplir una sèrie de requisits, com la condició de ser usuaris de Benestar Social, ser aturat de llarga duració, amb risc o en situació d’exclusió social, estar empadronat a Xàtiva o que la seua unitat familiar no tinga cap tipus d’ingrés. 

Per a poder supervisar el correcte funcionament del programa, s’estableix un pla de seguiment entre els beneficiaris i els serveis socials municipals. Amb aquest seguiment, s’avaluaran les tasques desenvolupades, la participació i implicació de l’usuari en el programa i aspectes relatius a l’assistència i puntualitat al lloc de treball. 

La regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, assegura que “aquest programa està oferint bons resultats i per això té la continuïtat que ens ha dut fins a la quarta fase. Gràcies a la seua participació en el PI, alguns usuaris qui estaven en risc de desnonament, ho han evitat perquè han pogut fer front al pagament de lloguers. Altres que tenien problemes d’absentisme escolar amb els seus fills han aconseguit escolaritzar-los gràcies al seguiment de l’equip social. En definitiva, els resultats de les distintes fases han estat molt positius i esperem poder mantenir-lo durant molt de temps”.

L’Oferta d’Ocupació Pública, aprovada en Junta de Govern

Aquesta setmana s’ha aprovat en Junta de Govern la proposta d’Oferta d’Ocupació Pública extraordinària (OOP Extraordinària) de l’Ajuntament de Xàtiva. L’Ajuntament de Xàtiva continua així amb el procés de regularització de llocs de treball temporal que es va donar a conèixer en la Mesa General de Negociació Conjunta passat 5 d’octubre.

L’alcalde Roger Cerdà ja va explicar en el seu moment que es tracta d’un procés necessari atès que el 59% dels llocs de treball de l’Ajuntament de Xàtiva estan ocupats de manera temporal o interina, i que cal garantir la igualtat d’oportunitats per a totes les persones que vulguen accedir a un lloc d’ocupació pública, a través d’un procediment públic, legal, transparent i amb oposicions.

La regidora de Personal, Empar Penadés, per la seua banda, explicava que l’actual situació de l’Ajuntament és irregular i cal regularitzar-la per llei, i que, atesa la importància d’aquesta mesura, cal dotar tot el procediment de la màxima transparència i garanties per evitar improvisacions o urgències. 

Cal destacar que també eixiran a concurs 5 places de policia municipal, 2 de les quals són de nova creació, mentre que les 3 restants corresponen a la taxa de reposició. 

Per facilitar les tasques de gestió i implementació de l’oferta, s’ha dissenyat un Pla de Personal que preveu la contractació de 2 auxiliars que treballaran en l’execució del programa i fins a la finalització del mateix, i que està pressupostat en el Capítol 1 dels pressupostos de 2018. 

Cal recordar que aquest procés de regularització es pot portar a terme gràcies a que la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 permet convocar oposicions per regularitzar llocs de treballs existents i ocupats des d’abans de 2005 per un o més treballadors/es amb contracte temporal.