El PSPV de Xàtiva reclama la congelació de la contribució urbana

El portaveu del Socialistes de Xàtiva, Roger Cerdà, ha eixit al pas de la proposta feta per l’Alcalde dintre del “Pla Municipal d’Incentivació a l’Economia Local” per a sol·licitar a la Direcció General del Cadastre que aplique un coeficient corrector a la baixa de la base imposable del valor cadastral dels bens immobles urbans de la ciutat. Segons Cerdà, aquesta és una proposta positiva però que “és queda curta” ja que no afectarà als rebuts del present exercici i, a més a més, “no és té coneixement del percentatge final que podrà reduir-se amb la mateixa”.

Per eixe motiu, els socialistes han presentat una moció per al proper plenari municipal reclamant la congelació del increment del rebut de la contribució urbana per al present exercici. Aquesta moció el que demana és que l’Ajuntament, fent ús de les seues competències, reduisca el tipus de gravamen del 0’63% al 0’59% de manera que es compense el increment del 10% previst per a enguany per l’actualització del coeficient corrector. Cerdà explica que “si Rus realment vol disminuir el rebut de la contribució no cal que espere a la resposta de la Direcció General de Cadastre, ja que l’Ajuntament te potestat per a fer-ho”. “Nosaltres, en el plenari en el que es varem aprovar les taxes, ja ho sol·licitarem i Rus i la resta de l’equip de govern votaren en contra de la nostra petició”, ha manifestat.

Finalment, el líder dels socialistes de Xàtiva repta a Rus a que si realment té voluntat de disminuir la pressió fiscal de la ciutat i disminuir el rebut de la contribució urbana que paguen els veïns de Xàtiva, “només ha de votar a favor de la nostra”. “Si no ho fa, si de nou vota en contra, demostrarà que la seua voluntat no és certa i que la seua proposta no és més que un “brindis al sol” sense cap tipus de credibilitat”, va explicar.