El servei d’Urgències del Lluís Alcanyís renova el seu certificat de qualitat assistencial

  • Es destaca el compromís professional i la millora en informatització de processos en urgències

El Servei d’Urgències i la Unitat de  Curta  Estada d’Urgències de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha renovat la certificació de qualitat segons la norma internacional ISO 9001:2015. Aquest certificat afecta la prestació de l’assistència en l’àrea de classificació, consultes generals, reanimació i atenció al pacient crític, unitat d’observació així com a la d’hospitalització de  curta  estada, dependent del propi Servei d’Urgències Hospitalàries. Des d’aquest Servei d’Urgències s’ha manifestat que “és imprescindible apostar per uns Serveis d’Urgències jerarquitzats, moderns, de qualitat i eficients, amb Unitats de Curta Estada integrades tant jeràrquica com funcionalment, compromesos amb la sostenibilitat del sistema, adaptant els recursos materials i humans a la demanda”.

També s’ha destacat com “imprescindible” el compromís dels professionals amb la gestió “per a donar el millor servei a la població dependent d’este centre” i que  aquesta recertificació “és el reconeixement al model d’urgències pel qual  apostem i al gran treball i implicació de tots  els seus professionals”. Aquest servei reconeix que esta nova recertificació posa de manifest que “els Servicis d’Urgències són un dels pilars fonamentals de la xarxa sanitària pública”, afirmen.

El Servei d’Urgències de l’Hospital Lluís Alcanyís va registrar el passat any un total de 63.378 urgències, 622 atencions menys que en 2017 en xifres absolutes.

Al llarg d’aquests anys tant el Servei d’Urgències com la Unitat de Curta Estada han pilotat processos com la informatització del  full d’infermeria o la petició analítica urgent digital, i continua apostant per la introducció de noves tecnologies i teràpies com la ventilació mecànica no invasiva, l’oxigenoteràpia d’alt  flux, la monitorització hemodinàmica no invasiva, així com l’ecografia clínica a peu de llit. Aquest servei ha modificat també el mapa de processos i ha dissenyat un mapa de riscos per  aconseguir una gestió més eficaç dels recursos i anticipació a possibles efectes adversos, dirigit tot això a millorar l’eficiència i qualitat de l’atenció prestada, amb un clar compromís amb la seguretat del pacient.