Els deu ecoparcs del COR reben una mitjana de 157 abocaments diaris durant els sis primers mesos de l’any

  • La de Xàtiva és la instal·lació que més recepcions presenta, amb un total de 13.474 abocaments

El Consorci per a la gestió de Residus V5 – COR ha donat a conèixer les dades dels sis primers mesos d’aquest any, referents a entrades i elements abocats als ecoparcs que gestiona. Es tracta dels ecoparcs de Xàtiva, Canals, la Font de la Figuera, Vallada, Fontanars dels Alforins, Bocairent, Aiora, Jalance, Olleria i Alfarrasí. Els ecoparc d’Ontinyent i Gandia es troben en aquest moment en procés de cessió, mentre que el d’Oliva passarà a mans del COR en el mes de juliol. A més, està previst que a finals de 2018, el COR gestione 25 ecoparcs fixes i 11 mòbils, en el marc del Pla Consorciat d’Ecoparcs.

Les dades dels deu ecoparcs fixes gestionats actualment pel COR destaquen un total de 23.437 abocaments (157 de mitjana diària). Els residus més dipositats són, en aquest ordre, els enderrocs i els plàstics (13%), la fusta (12%), i el paper i cartró (10%). 

En total van ser 3.171 abocaments d’enderrocs, 3.152 de plàstics, 2.786 de fusta i 2.397 de paper i cartró. Altres elements destacats que han estat duts a les instal·lacions són els metalls (2.015 abocaments), els mobles (1.815) i la poda (1.650). En menor mesura també es dipositaren vidres i grans electrodomèstics.

En el conjunt de les instal·lacions, dimarts és el dia preferit per els usuaris dels deu ecoparcs fixes del COR per a acudir a les instal·lacions (18%), seguit del dimecres (17%), dijous i divendres (16%) i dissabte (15%). Els dilluns acudeix un 13% dels usuaris, mentre que el diumenge tan sols ho fa un 5%. No obstant, cal tindre en compte que no tots els ecoparcs obrin tots els dies, d’ací els resultats finals d’aquestes dades. D’altra banda, el major percentatge d’afluència (68%), està comprés entre la franja horària matutina, que va des de les 10 fins les 14 hores.

D’eixa mitja cal destacar l’ecoparc de Xàtiva, el més actiu de tots, amb 13.474 abocaments (una mitja de 90 al dia), la majoria dels quals es produeixen el dimecres (18%). Les dades d’aquest recinte en 2017 també demostren que la majoria de gent prefereix anar entre les 10 i les 13 hores (56%), i que els enderrocs són els residus més dipositats (15%), seguits dels plàstics i la fusta (12%). Aquestes dades són lleugerament inferiors a les dels primers sis mesos de l’any 2016, quan es van produir 13.606 abocaments.

El segon dels ecoparcs amb més entrades, és el de Canals, amb dades que comprenen entre el 3 d’abril i el 30 de juny. Amb un total de 4.821 abocaments (55 al dia),  destaca l’afluència de gent els dimecres (20%), tenint en compte que no obri els diumenges; i que el 35% de la població prefereix anar de vesprada (45% ho fan en horari de matí). Els residus més dipositats a Canals són plàstics (20%), enderrocs (15%) i paper i cartró (12%).

De la resta d’ecoparcs sols es tenen dades a partir del mes de maig (juny en alguns dels casos), degut a que fins aleshores no havien passat a ser gestionats pel Consorci de Residus.

A la resta d’ecoparcs de la Costera, Vallada i la Font de la Figuera (ambdós amb dades a partir del 12 de maig) tenen una mitja de 7 abocaments diaris (334 i 358 en total, respectivament). Aquestes xifres també es deuen a que les instal·lacions d’aquestes dues localitats tan sols obrin dimarts, dijous i dissabte. I d’entre els tres, el dia preferit pels veïns i les veïnes és el dissabte (49% d’abocaments a Vallada i 41 a la Font de la Figuera). També prefereixen el matí per a acudir (65% i 60% respectivament) i els residus més repetits són el paper i cartró i els plàstics.

Ecoparcs de la Vall d’Albaida

Altres quatre infraestructures gestionades pel COR es troben a la Vall d’Albaida, tractant-se dels ecoparcs d’Alfarrasí, Fontanars dels Alforins, L’Olleria i Bocairent.

El d’Alfarrasí va ser el primer en recavar dades (des del 3 de maig), amb una mitja de 12 abocaments diaris (un total de 710). Aquesta instal·lació, que no obri els diumenges, destaquen els divendres (21% de visites) i una afluència matinal del 64%. 

A Fontanars dels Alforins (des del 12 de maig), han hagut un total de 316 abocaments (6 diaris), ja que només obri dimarts, dijous i dissabte. La gent prefereix els dijous (39%), de matí (65%) i el que més aboca són paper i cartró (17%) i plàstics (14%).

Les dades des de finals de maig a l’ecoparc d’Olleria ens diuen que allí s’han produït en un mes una mitja de 22 abocaments diaris (684 en total) destacant els dimarts (25%) –no obri diumenges- i l’horari matutí (65%). De nou el paper i cartró (15%) i els enderrocs (13%), són els residus que més s’aboquen. 

I per últim a aquesta comarca, Bocairent, que el passat 19 de juny va obrir les seues portes també en diumenge, cobrint així tota la setmana. Allí s’han produït en un mes 54 abocaments al dia (1561 en total) amb predilecció pels divendres (23%) de matí (55%). En aquest cas, destaquen els elements contaminants de plàstics (17%), el paper i el cartró (15%) i els mobles (13%).

S’espera incrementar la xifra

Respecte a les dades oferides, el president del COR, Roger Cerdà, ha manifestat que “són interessants, si bé és cert que no són del tot conclusives tenint en compte que la gestió d’alguns dels ecoparcs ha arribat quan ja havia començat l’any”, i ha afegit que espera que les xifres tinguen “un augment substancial una vegada es pose en marxa El meu compte ambiental, que bonificarà a les persones que més reciclen”.

L’ecoparc de Xàtiva va triplicar en 2016 els usuaris en els mesos d’estiu respecte al mateix període de l’any anterior

El COR ha donat a conèixer l’informe corresponent a 2016 de l’ecoparc de Xàtiva, que fins a gener donava servici a aquest municipi i a altres deu poblacions veïnes. En quant a les entrades i als abocaments, els responsables del Consorci de Residus han assegurat que les dades són pràcticament idèntiques a les de 2015. Durant l’any passat es va realitzar un total de 14.801 entrades a l’ecoparc de Xàtiva, que deixaren un total de 31.618 abocaments. D’ell, un 75% pertany a usuaris de sexe masculí, mentre que el 9% registrat correspon a dones. L’altre 16% va ser dut a terme pels serveis municipals. 

Respecte a l’afluència, el mes de juliol va ser el que va tindre major part d’entrades, amb 3.730, representant quasi el 12% del total anual. De fet, els següents mesos (agost, setembre i octubre), es mantenen per damunt del 10% total. Gener, pel contrari, va ser el mes de menor afluència, amb un registre de 1.644 entrades (un 5% del total). Des de desembre fins a abril, la demanda d’usuaris s’ha mantingut per baix del 8%.

Les dades anteriors demostres que les xifres dels mesos d’estiu quasi tripliquen l’afluència d’usuaris respecte al mateix període de l’any anterior (al mes de juliol de 2015 hi van haver sols 1.095 entrades, o 868 en agost per les 2.070 del passat any), una xifra que aplega a ser més del doble inclús als mesos de menor afluència (en gener 2.112 respecte als 623 de 2015), denotant un important marge general de millora en els indicadors d’ús de l’ecoparc de Xàtiva.

D’on són els usuaris?

Si bé, com hem dit, l’ecoparc de Xàtiva prestava servei a més de deu poblacions veïnes, dels 31.618 abocaments del passat 2016, 28.449 provenien de Xàtiva. Després de la capital de la Costera es situen Genobés (928), la Llosa de Ranes (776), Novetlè (509), i Llocnou d’En Fenollet (192). L’ecoparc també presta servei a Barxeta, Cerdà, la Granja de la Costera, Llanera de Ranes, , Rotglà i Corberà, Torrella y Vallès.

El registre anual, a més, senyala que els dies preferits pels usuaris per a acudir al recinte són dimarts, dimecres i dijous, representant cadascun un 16% del total setmanal. Per altra part, el dia amb menys entrades és el diumenge (9%), seguit pel dissabte (13%), el dilluns (14%) i el divendres (15%).

Respecte a les hores, des de les 9 fins les 13 hores l’ecoparc rep fins a més del 70% dels abocaments diaris, tenint un menut descens d’activitat fins les 16 hores, quan es torna a repuntar. L’hora en que menys gent visita la instal·lació són les 14 hores (no representa ni l’1%), mentre que la preferida són les 12 hores (un 23% del total).

Tipologia de residus

Dels 31.618 abocaments, 4.603 pertanyen a runes, seguides de molt prop pel plàstic no valoritzable (4.595). A continuació es troba la fusta (4.097), el cartró (3.147), els metalls (2.973) i els mobles (2.347). No obstant, el residu amb major nombre d’entrades és el dels electrodomèstics menuts amb 5.318. Entre els menys freqüents, destacar els frigorífics (107), les bateries (142), l’oli comestible (200), els neumàtics (248) o l’oli per a autos (290).

Malgrat que els tipus de residus amb major nombre d’abocaments són els mateixos que en 2015, en l’any 2016 la xifra s’ha pràcticament duplicat, per exemple amb l’abocament d’electrodomèstics menuts, que en 2015 tan sols va tindre 1.821 entrades.

D’altra banda, des de COR destaquen també que en 2016 es van abocar 17.453 piles no botó, mentre que en l’any anterior tan sols es registraren 184 entrades d’aquest mateix residu. No obstant, adverteixen que residus altament contaminants com l’oli, l’oli comestible o els aerosols segueixen mantenint-se per baix dels 500 abocaments anuals.

“Estem molt satisfets amb les excel·lents xifres de l’ecoparc de Xàtiva, que creix any rere any tant en usuaris com en abocaments, el que demostra que la gent comença a prendre consciència de la importància del reciclatge. Estem treballant per a que les xifres siguen encara millors en aquest 2017”, ha declarat el president del COR, Roger Cerdà.