Els fòrums de participació juvenil compten amb més de 200 participants

  • Se segueix treballant des de la Regidoria de Joventut en l’elaboració del I Pla Jove de Xàtiva

Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Xàtiva s’està elaborant el I Pla Jove de la localitat, que és l’eina de planificació, ordenació, gestió i direcció estratègica de totes les polítiques adreçades als i a les joves del municipi en un període de quatre anys (2019-2022). La fase diagnòstic, amb l’elaboració d’un estudi sociològic de la joventut, ha donat peu a la fase participativa on s’han realitzat un total de 7 fòrums joves.

El primer fòrum va tindre lloc al centre Jove Oci i Cultura (JOC), amb més de 40 participants i el segon a la Casa de la Joventut, amb uns 20 participants. La resta de fòrums, tanmateix, s’han realitzat en els centres educatius amb la col·laboració de l’IES Lluis Simarro, l’IES Josep de Ribera i el CIPFP La Costera, en grups d’educació secundària obligatòria i en cicles formatius de grau mitjà i superior.

En aquests fòrums, a més de presentar-se alguns resultats de l’estudi sociològic, les tècniques de joventut introdueixen una dinàmica participativa on els i les joves han de realitzar propostes per tal de millorar les polítiques adreçades als i a les joves. Així, en total, més de 200 participants han realitzat més de 1000 propostes en els diferents fòrums joves.

Amb totes aquestes propostes, comença la fase de disseny. En aquesta, la regidoria de joventut es reunirà amb altres regidories implicades en l’àrea de joventut per tal d’aconseguir un Pla Jove consensuat i adaptat a la realitat.

La regidora de joventut, Lena Baraza, destaca “el treball que s’està fent des de l’àrea de joventut perquè el Pla Jove siga el més participatiu possible. Estem escoltant la veu de la gent jove, oferint-los vies de participació, cosa que no s’havia fet mai a la ciutat de Xàtiva. Però, a més a més, estem intentant que aquest treball es visibilitze en el Pla Jove, que serà un document de consens, adaptat a la nostra realitat social on l’objectiu últim del mateix és dignificar als i a les joves de la ciutat”.