Els polítics de Xàtiva ens valoren el 2014

Alfonso Rus, alcalde de Xàtiva

“Un 2014 ple de noves esperances”

Acaba l’any 2013, un any difícil però ha servit perquè prenguem noves forces renovades per a afrontar el 2014 que ara comença. Arrere queden moments on crèiem que el pou era tremendament profund com per a intentar eixir del mateix però la força de tots i cadascun dels ciutadans ha servit per a anar veient la llum del túnel i des de l’Ajuntament hem sigut sensibles a les dificultats afegides de cada persona.

L’administració ha de ser capaç de donar respostes eficaces a les demandes i encara més en temps de crisis i per açò hem treballat des de tots els departaments per a adaptar la gestió al moment actual. Hem sigut sensibles a les reivindicacions i cada problema en particular i general, com és la nostra obligació, i en aquest camí hem de seguir treballant perquè els ciutadans de Xàtiva aconseguisquen el grau de benestar que mereixen.

El 2014 ha de ser un any on seguim avançant en la creació d’ocupació. En un despunte de l’economia, en un ventall d’impostos que durem a terme per a fer-los realitat, perquè en aquests temps difícils és quan cal buscar fórmules que permeten aquestes mesures que al cap i a la fi seran en benefici de tots.

Des de l’Ajuntament que presidisc estem convençuts que estem en el bon camí, el camí correcte que ens permeta iniciar una Xàtiva millor, més habitable i més justa per a tots.

Estic segur que amb l’esforç de cadascun ho podrem portar cap. És el meu desig per a tots els ciutadans i ciutadanes per a 2014.

 

Roger Cerdà, portaveu del PSPV

“Aquest 2013 ha sigut un any on s’han vist reduïts els diners destinats a les persones i augmentats els destinats als bancs”

Entenc que el 2013 ha sigut un any molt complicat per a l’Ajuntament de Xàtiva com a consciència dels préstecs que es van tenir que demanar al 2012 per fer front als deutes. El Consistori ha tingut que pagar una part d’aquest deute i aleshores, aquest 2013 ha sigut un any on s’han vist reduïts els diners destinats a les persones i augmentats els diners destinats als bancs. Ha sigut un any complicat per què l’equip de govern segueix perdent impuls polític i segueix perdent coordinació, cada vegada té menys idees i el projecte s’ha demostrat que està esgotat.

Lamentablement, el 2013 ha sigut un any on la crisi econòmica ha pegat molt fort tant en les nostres industries com en les famílies, incrementant el nivell d’aturats i l’equip de govern no ha sabut respondre amb polítiques socials d’emergència que donaren resposta a aquesta situació. Estem en moments crítics per a una part cada vegada més gran de la població, i cal reaccionar.

També ha sigut complicat per l’elaboració dels pressupostos per al proper any, així com les taxes, ja que el govern s’ha vist obligat a rectificar l’increment abusiu i s’ha quedat amb les vergonyes a l’aire.

De cara al 2014 espere que, com no pot ser d’altra forma, siga un any millor que el que acabem de concloure. Vist el que està passant amb aquest equip de govern sense idees i sense projectes nous, no veig una possibilitat de reprendre una direcció política. No tenim les eines adequades per què la situació millore a Xàtiva i si ocorre serà gràcies a una conjuntura general.

Estem veient com, als pressupostos per al 2014, el que prima és el pagament d’interessos i el pagament de l’endeutament i no les polítiques per a les persones que són el més necessari actualment per a generar llocs de treball i per a donar solució a situacions complicades de la nostra ciutat.

 

Cristina Sunyer, portaveu de Compromís

“El 2013 ha sigut un any perdut per falta d’iniciatives i per falta d’inversió”

Des del grup Compromís fem una valoració de l’any 2013 des de dos punts de vista. En primer lloc, des del punt de vista de l’acció de govern del PP. S’ha demostrat que tant aquest any que ara acaba com el 2012 han sigut dos anys perduts per a fer inversions en infraestructures, així com anys perduts en iniciatives de comerç i activitats productives per a la nostra ciutat. Nosaltres pensem que s’estan perdent aquests anys amb l’excusa de la crisi, i fonamentalment per la falta d’idees del Partit Popular. No s’està invertint en un sector que nosaltres considerem estratègic i fonamental com és el turisme i, com no, el turisme associat al comerç. El fet que no hi hagen diners no té que impedir que es seguisca invertint en aquests puntals bàsics per al futur de Xàtiva com a ciutat.

El segon punt de vista que cal destacar és el de la nostra activitat política com a formació. Estem satisfets ja que hem realitzat moltes propostes en positiu des de l’oposició, el paper que ens ha marcat la ciutadania per a controlar el govern. Les nostres propostes han sigut molt interesant i aporten molt, fonamentalment les realitzades en matèria d’ordenances i en quan a ordenació del territori. El fet de que mamprenguérem la iniciativa de que quedaren resolts tots els PAIs ha suposat un benefici a l’ordenació del territori de la nostra ciutat. Per aquest motiu pensem que hem fet un treball positiu que s’ha vist reflectit en el colofó de l’any, amb la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia que ens dona la raó en el tema del Conservatori. Malgrat tot els intents de dissimular-ho, l’Ajuntament de Xàtiva no tenia avaluats els costos del Conservatori i no es podia repercutir aquesta pujada en els usuaris. Per aquest motiu, volem transmetre a tots els que són conscients d’aquesta manipulació per part del PP i es senten preocupats pel futur d’aquest centre, que el camí dels Populars és molt curt i acabarà al 2015.

Després del vist en l’aprovació dels pressupostos, pensem que aquest nou any està fonamentalment enfocat al problema del deute, molt d’ell contret de manera  innecessària, que té amb nosaltres la Generalitat Valenciana, que responen a préstecs per tapar aquesta falta de liquiditat… En definitiva, estem abocats a 0 inversions i el futur que ens espera és únicament el pagar el deute anterior.

De cara al 2014 nosaltres anem a seguir treballant en el mateix sentit que fins ara, en la línia de seguir fent propostes en positiu. Una vegada aconseguit que els PAIs queden sense efecte, la nostra proposta va a ser la requalificació dels terrenys, així com treballar en un sistema més just i adequat per mantenir els nivells d’ingressos del Consistori. D’altra banda anem a fer propostes per revitalitzar el comerç i el turisme de la nostra ciutat, i si ens voten en contra, seguirem treballant.

 

Miquel Lorente, portaveu d’Esquerra Unida

“Al 2014 hem de posar els fonaments per deixar de pensar en el créixer i començar a pensar en el vèncer”

L’any 2013 no ha sigut un any gens positiu per a nosaltres per les circumstancies que estem vivint. Hi ha més de 3.000 aturats a la ciutat, estem  molt per damunt de la mitjana estatal, i açò ens ha de conduir a la reflexió de que ací les coses no s’estan fent bé. No s’ha redefinit el model productiu quan tocava i s’estan creant unes conseqüències que tots coneguem.

A més, la gestió econòmica no ha sigut positiva. S’ha incrementat la taxa del fem, suposant un impacte prou important per a les economies domèstiques, sent una taxa que no es correspon a una gestió sostenible dels residus. Aquests residus han de ser una oportunitat per a l’economia familiar, i no un pes.

El 2013 també ha sigut l’any on l’Ajuntament suma un deute de 30 milions d’euros. Un deute que s’arrastrarà, al menys, fins al 2022, una herència que Rus ens deixarà. Si anem al detall, hi ha coses totalment immorals, ja que no són inversions o construccions aprofitades pel poble. I pensem que açò no acabarà ací i que seguiran apareixent factures.

De cara al 2014 ens fem una pregunta: quanta desigualtat més pot suportar Xàtiva?. Aquest és el nostre punt de partida. Front açò, nosaltres pensem que totes aquestes resistències que es produeixen a la ciutat s’han de canalitzar davant la construcció d’una alternativa. La gent del carrer demana canvi. Al 2014 hem de posar els fonaments per deixar de pensar en el créixer i començar a pensar en el vèncer. Però no un vèncer pensant en el poder, sinó pensant en tenir la capacitat de transformar i fer polítiques lligades a les persones. Hem de recuperar la il·lusió de la ciutadania amb projectes concrets i, sobretot, amb treballs fets colze a colze amb cadascun d’ells. Nosaltres ho estem intentant i aquest any que deixem enrere hem aprovat mocions adreçades a que no existisca pobresa energètica a Xàtiva, a la creació d’horts socials…

Des d’Esquerra Unida fem una valoració no positiva d’aquest 2013 pel que respecta a l’equip de govern i pensem que el 2014 ha de ser un any de plantejar-se metes col·lectives i, sobretot, promoure el canvi que la gent demana al carrer.