Els veïns de Bixquert demanen al govern municipal més presència policial

El president de l’Associació de Veïns de Bixquert, Javi Pardo; el secretari de l’associació, Marc Gandia; conjuntament amb els responsables del projecte Fernando Rodríguez, enginyer de camins, ports i canals; i Ana baix, advocada urbanista, s’han reunit recentment amb l’alcalde Roger Cerdà, per presentar-li l’estudi tècnic de les mancances i deficiències de l’àrea urbana de Bixquert.

En aquesta reunió se li van plantejar a l’alcalde els objectius de l’associació: la seguretat dels veïns de Bixquert amb una correcta i adequada senyalització de trànsit, la senyalització de camins que faciliten l’accés a veïns i familiars, així com la localització i atenció de emergències, el manteniment de camins (forats i desperfectes, asfaltat, marges), higiene i neteja després de pluges i adversitats meteorològiques, a més d’assolir els serveis bàsics de TV i Internet.

Concretament es va reclamar més presència policial. No només a les dependències de la policia local sinó demanant que es realiceb patrulles per la zona que puguin donar més seguretat al veïnat, així com solucionar aquelles problemàtiques que s’ocasionen. També es va parlar del tracte i cura sobre els animals, concretament els gossos, atès que en molts casos no estan degudament identificats i en altres casos deixen els animals solts sense cap tipus de control i ocasionen algun cas de perill per a la ciutadania que passeja per paratge de Bixquert.

L’assumpte de les valoracions cadastrals també va ser exposat a l’alcalde, ja que en el projecte es demana una revisió a la baixa del valor dels immobles, atenent la seva idiosincràsia particular. També es va parlar d’una possible revisió del pla urbanístic de la zona de Bixquert.

Un altre aspecte tractat en la reunió va ser l’assumpte de les comunicacions, tant del servei d’Internet com de la televisió, en els quals es va insistir en la correcta difusió i extensió a tota la partida de Bixquert i es va demanar una major col·laboració amb l’Ajuntament i els tècnics per garantir aquests serveis bàsics.

A la reunió es va acordar treballar de manera conjunta en unes línies de treball establint prioritats d’actuació per millorar les condicions de la zona de Bixquert, i l’alcalde va assumir el compromís de les seves competències i va acordar traslladar els aspectes de cada àrea a regidors corresponents