“En un futur cal aconseguir que l’Hospital Lluís Alcanyís i l’Hospital d’Ontinyent siguen complementaris”

Margarita Llaudes, gerent del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent

El darrer mes de juny, i després de la rescissió de contracte de Sergio García, antic gerent del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, arribava a aquest càrrec la canalina Margarita Llaudes, en eixe moment directora de l’Hospital d’Ontinyent. Hem parlat amb ella quan es compleix mig any del seu nomenament.

Quin balanç fa dels primers mesos al capdavant del departament de Salut Xàtiva Ontinyent?

El balanç que faig d’aquests sis mesos és clarament positiu. Considere que en el poc temps que he estat al capdavant d’aquesta zona sanitària hem realitzat alguns canvis que a poc a poc aniran transformant-se en millores de la qualitat de l’atenció als ciutadans i en el millor desenvolupament de l’activitat dels professionals sanitaris. Compte amb l’avantatge d’haver sigut la directora de l’hospital d’Ontinyent durant quasi un any. També ajuda que les meues activitats professionals com a mèdic les he exercit sempre en diferents centres d’aquesta comarca, la qual cosa m’ha servit per a conèixer en profunditat la problemàtica i el context sanitari d’aquest departament. Sóc una persona molt positiva i des del primer dia que em van nomenar amb caràcter provisional com a gerent vaig començar a reunir-me amb els diferents caps de servei dels hospitals del departament i amb els professionals sanitaris, tant de l’àmbit d’Atenció Primària com de l’atenció especialitzada. He rebut tot tipus d’informació, des de queixes a propostes de millora i peticions d’increment de recursos tant humans com de aparatatge, però tot açò amb una actitud de millora per al departament.

Quin és la “salut” del departament? 

En aquests moments ens trobem amb un departament replet d’excel·lents professionals amb moltes ganes d’innovar, d’investigar, de millorar els camins per a agilitar i reduir els temps d’atenció als pacients. Aquestes idees i projectes són les que estem arreplegant el nou equip directiu per a anar donant-li forma perquè redunde en la població que és atesa en aquest departament. Aquest és un departament molt extens geogràficament i dispers en algunes zones, ja que abasta diverses comarques.

Quin és la situació que s’ha trobat amb la seua arribada?

Tots som coneixedors de l’impacte de la recent crisi econòmica. Aquesta crisi va fer que a partir de 2012 s’aplicaren fortes retallades econòmiques per part de l’anterior equip de govern al capdavant de la Conselleria de Sanitat. Aquestes retallades es van traduir en una escassa inversió econòmica en aquest departament sanitari. Com a conseqüència la plantilla de professionals sanitaris està molt limitada, hi ha una dotació d’aparatage que és insuficient i les infraestructures necessiten reformes. Durant aquests dos últims anys des de la Conselleria s’està realitzant un gran esforç econòmic per a intentar pal·liar aquesta situació i, de fet, s’ha triplicat el pressupost que es venia invertint en aquest departament amb anterioritat. La nostra tasca en aquests moments és, una vegada conegudes les necessitats, atendre les més urgents. Ens hem proposat, per a aquest exercici 2017, anar actualitzant i adquirint nou aparatatge així com atendre a les demandes dels diferents serveis sanitaris.

Amb quin projecte futur arriba al càrrec?

El projecte és mantenir i millorar l’assistència sanitària de la població del departament aplicant el Pla de Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Fer nostra la seua actitud de transparència, de millora, d’atenció a persones amb falta de mitjans, d’atenció a immigrants i atenció a les dones que pateixen dia a dia la violència de gènere. Potenciar tots els projectes que des de Salut Pública estan en funcionament com són: els programes de detecció del càncer de mama i de càncer de còlon.

En els mesos previs a la seua arribada havien augmentat les llistes d’espera. Quina opinió té sobre aquest tema?

Les dades són els que són i així van quedar reflectits en el penúltim Consell de Salut. En assumir la gerència en el mes de setembre i ser conscient d’aquestes dades, vam començar a prendre una sèrie de mesures per a millorar la realitat oposada. Algunes tenen una resposta immediata com en el cas de les proves diagnòstiques (Tacs, screening de còlon,…) i en els resultats ja s’observa una disminució de temps d’espera. Altres mesures seran apreciades a més llarg termini, però segur que són efectives com la potenciació de la comunicació entre facultatius d’Atenció Primària i Hospitalària i facilitar la comunicació entre tots els estaments sanitaris i l’equip directiu.

Com valora recentment anunciada inversió de 16 milions d’euros en un nou centre a Ontinyent, per part de la Consellera Carmen Montón?

Lògicament, de manera molt positiva. Com ja he dit a causa dels meus anys d’exercici de la meua professió a Ontinyent sóc coneixedora de la demanda de la construcció d’un nou centre hospitalari. El nou Hospital farà que aquesta atenció puga millora. Com a gerent del Departament vull transmetre la gran sort que tenim en aquest departament de comptar amb dos hospitals. En l’actualitat ja estem potenciant la utilització de tots dos hospitals per tots els usuaris del nostre departament, per exemple, per a alleujar llistes d’espera en cirurgia, en oftalmologia i en aquestes dates recents on hi havia molts pacients en urgències per causa de la grip, per a evitar l’estada de pacients en passadissos s’han derivats a l’Hospital d’Ontinyent. En el futur cal aconseguir que tots dos siguen complementaris.

L’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva va complir recentment el seu 30 aniversari i és un referent autonòmic. Per exemple, fa uns dies s’anunciava la implantació d’un sistema pioner de diàlisi peritoneu telemonitoritzat.

En aquest departament sanitari fa molts anys existia un servei d’hemodiàlisi molt potent i que funcionava òptimament. Per motiu de les polítiques de externalizació de serveis es van traure alguns pacients de l’Hospital de Xàtiva. Des de llavors es va començar a potenciar la diàlisi domiciliària peritoneal, sent el seu màxim impulsor el doctor Juan Carlos Alonso. Un dels primers projectes amb els quals em vaig trobar a la meua arribada a la gerència és aquest i després de comentar-ho amb la Conselleria, que al seu torn està per la potenciació de la diàlisi peritoneal, vam donar el vistiplau al fet que es vaja implantant a poc a poc. La finalitat d’aquest projecte és millorar la fiabilitat dels tractaments de teràpia domiciliària, mitjançant la incorporació automàtica diària dels paràmetres monitoritzats als sistemes de gestió clínica, de manera que sempre es dispose de les dades del tractament que proporcionen els dispositius mèdics (pes i tensió arterial) i ultrafiltració en domicili i augmentar l’eficiència de les unitats de teràpia domiciliària (optimitzant els recursos humans i materials) millorant el control i la capacitat anticipació davant complicacions. 

Per on passa el futur del departament de Salut Xàtiva Ontinyent?

El futur passa per un bon aprofitament de les inversions econòmiques; una major potenciació dels professionals sanitaris i una sensible comunicació amb els ciutadans amb la finalitat de conèixer les seues demandes i poder donar-los resposta si és possible o explicar quin és el problema, per a açò és necessari l’enfortiment del Consell de Salut i els diferents òrgans de participació i, d’aquesta manera, conjuntament, fer que aquest departament siga un referent per a la sanitat valenciana.