Entra en vigor l’obligació de portar mascareta en tot moment fins i tot amb distància de seguretat

Tèxtil Ontinyent recorda que els seus productes compleixenamb tota l’homologació obligatòria i que ofereixen la màxima seguretat als usuaris durant el seu ús

El BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) publica aquest dimecres el projecte de llei per la qual es fa obligatori a tot Espanya portar mascareta en tot moment, fins i tot amb distancia d’1,5 metres en la via pública.

El text, referent a la Llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19, també és coneguda com ‘llei de nova normalitat’ aprovada el passat 18 de març al Congrés, i elimina de la normativa fins ara en vigor el matís sobre la separació de metre i mig a l’aire lliure com a principal contingut. Així l’ús de la mascareta higiènica s’estén a tot moment en la vida pública, esborrant l’excepcionalitat de si es pot mantindre la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres”.

No obstant l’obligatorietat no és aplicable a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la mascareta  o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a portar-la, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització. Tampoc serà exigible “en el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la màscara resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries”.

Tèxtil Ontinyent recorda que les seues mascaretes higièniques estan homologades i compleixen tota la normativa UNE 0065, i ofereixen diversitat per a totes les edats. A més els seus productes estan sotmesos a una contínua innovació en teixits i filtres, a més de donar una major respirabilitat, ser més sostenibles i ser més barates i reutilitzables que les mascaretes FFP2 i les quirúrgiques d’un sol ús.

Les mascaretes fetes a Ontinyent a més suposen un suport a l’economia local i valenciana en un sector de gran valor afegit que permet l’autoabastiment per a la protecció dels valencians i valencianes.