Es constitueix la Comissió de Solidaritat a l’institut la Costera

S’ha constituït recentment en el Centre Integrat de Formació Professional “La Costera” de Xàtiva la primera “Comissió de Solidaritat”, comissió en què associació d’antics alumnes està també inclosa.

Antics alumnes i centre s’uneixen a aquest projecte de la mà de l’ONG “Escoles Solidàries” i del col·lectiu de “Gent de la Consolació”. Neix aquest projecte, afirmen, amb la finalitat de promoure la cooperació, la solidaritat i conscienciar a tothom, professors i alumnes, de les diferents realitats que es donen lloc en la nostra actualitat.

Escoles Solidàries, vol promoure la transformació de les comunitats educatives, fomentant l’educació en valors solidaris i compartint coneixements, experiències i recursos, per tal de contribuir a un desenvolupament més humà.

Escoles Solidàries aspira a la defensa i promoció del dret a l’educació per a tothom sense distinció.