Es convoca el Consell d’Acció i Polítiques Socials de Xàtiva per al proper divendres 7 de febrer

  • S’informarà sobre la situació de l’asil de Sant Antoni, que gestiona la Congregació de les Germanes dels Ancians Desemparats, així com de la situació dels usuaris

L’Ajuntament de Xàtiva ha informat de la convocatòria d’una reunió del Consell d’Acció i Polítiques Socials (CAPS) per al proper divendres 7 de febrer a les 12 hores. En aquesta reunió s’informarà respecte a la situació de l’Asil de Sant Antoni, que gestiona la Congregació de les Germanes dels Ancians Desemparats, així com de la situació dels usuaris d’aquest centre.

A més a més, entre els punts del dia de la reunió es troben l’informe de la presidenta, l’elaboració de propostes i esmenes a la convocatòria de les bases de subvencions per al 2020, així com les propostes i suggeriments respecte a la distribució i execució de les subvencions del pressupost 2019 i la preparació del pressupost del departament de Benestar Social per al 2020.

Les entitats que formen part del CAPS poden realitzar propostes de millora o adequació, que s’inclouran en els punts del dia d’aquesta reunió.