Es facilita la comunicació entre pacients i familiars

Els hospitals de Xàtiva i Ontinyent han rebut dues tauletes i set telèfons mòbils per a poder posar en contacte als pacients ingressats amb els seus familiars. També s’ha establit un protocol en el qual col·labora la infermeria amb la finalitat que “a través de la comunicació es puga desenvolupar un vincle de confiança entre la família, el pacient i l’equip assistencial”.

Els pacients estableixen un telèfon de contacte i un familiar i l’equip sanitari que l’atén convenia un horari preferent per a les telefonades als familiars.

Els pacients que disposen de dispositiu mòbil compten també des d’ara amb major capacitat de la xarxa wifi hospitalària per a facilitar el contacte en tot moment

En el cas dels pacients que no disposen de mòbil o no siguen independents per a realitzar el seu ús, serà el professional sanitari assignat a la seua habitació el que establisca la comunicació per mòbil o tauleta amb el portaveu familiar i cooperarà en què la telefonada tinga un desenvolupament normal.

Tots els dispositius de propietat de l’Hospital seran desinfectats adequadament després de cada ús i seran custodiats per la infermeria. La distribució d’aquests dispositius pels centres ha sigut d’acord amb el nombre de pacients ingressats en aïllament.