Inversions en les zones infantils dels centres escolars públics de Canals

  • En la present legislatura s’ha millorat l’estat dels centres educatius públics de 3 a 12 anys

Una de les obligacions dels ajuntaments, en quant els centres educatius d’infantil i primària públics, és el manteniment d’instal·lacions escolars, tant interiors com externes, sempre que aquestes no suposen una nova infraestructura, entre altres detalls. En la present legislatura, aquest deure municipal ha estat una premissa de primer orde que s’ha aplicat amb màxima celeritat, actuant i millorant tot el pendent, més el que ha anat sorgint, fins millorar l’estat dels centres educatius públics de 3 a 12 anys de Canals.

Un dels objectius, dins d’aquest programa, ha sigut reparar, ampliar i adequar els espais de jocs que els més menuts dels nostres alumnes utilitzen diàriament, tant al CEIP Vicente Rius Guillemes, al CEIP José Mollà i al CEIP Calixte III.

Així, per centres, al José Mollá s’ha canviat tota la gespa artificial de l’etapa d’infantil, retirant la vella i col·locant nova, a la vegada que s’ha aprofitat per a fer una nova base de formigó per a evitar els basals que tantes molèsties ocasionaven als menuts. També s’ha cobert el passadís des del carrer al pavelló d’aquesta etapa eliminant les barreres arquitectòniques existents des de l’accés.

Al Vicente Rius, el treball de millora per a l’etapa d’infantil ha estat, sobretot, en l’habilitació d’una nova aula per al projecte pilot de Conselleria de 2 anys, obertures posteriors en les 4 aules, un tancat especial per als xiquets i l’inici de la construcció d’un pati específic per a ells, on ja tenim escocells, arbrat i un xicotet espai de gespa artificial.

I respecte al Calixt III, que era de moment la no atesa en aquest sentit, es va retirar al començament de la legislatura l’antic parc infantil, per petició de la direcció, ja que patia desperfectes irreparables i presentava risc per als xiquets. Ha sigut durant estes vacances de Nadal quan s’ha instal·lat la nova zona de jocs per a l’alumnat de 3, 4 i 5 anys del col·legi, amb una base de goma, un tobogan, un moll, una caseta d’interaccions amb jocs didàctics, un tub i un balancí.

Per al regidor d’Educació i alcalde de Canals, Ricardo Requena, “es tracta d’una de les accions que com a gestor públic més satisfacció produeix, ja que a banda de complir amb els deures que tenim respecte als col·legis, gràcies a totes les accions descrites que s’han dut a terme als espais infantils, els nostres fills jugaran, riuran i s’ho passaran d’allò més bé en els descansos de les sessions lectives escolars”.