Es reforçarà la seguretat vial i es millorarà la comoditat en l’accés al col·legi Martínez Bellver

  • El regidor Miquel Lorente anuncia una inversió de 58.000 euros que, a més, eliminarà barreres arquitectòniques, canviarà la situació dels aparcaments i renovarà les canyeries de plom

El govern municipal de Xàtiva ha donat llum verda a una inversió de 58.000 euros dirigida a apaivagar el tràfic que discorre pel col·legi públic Martínez Bellver i a reurbanitzar el carrer Ventura Pascual, on s’emplaça el centre d’educació infantil i primària. Segons ha indicat al nostre setmanari el regidor de Mobilitat, Miquel Lorente, estem parlant d’una obra de 58.000 euros esta dins del PPOS i te com a principal objectiu incrementar la seguretat a les entrades i les eixides del col·legi Martí Bellver.

“Amb aquesta intervenció es guanyarà en seguretat”, afirma Lorente. Les obres implementaran una plataforma única en la qual el vehicle, una vegada estiga damunt d’ella, notarà que està en un lloc de preeminència de vianants tant per els propis vaivens com per la senyalització horitzontal i vertical que s’aplicarà. A més a més s’eliminaran les barreres arquitectòniques, de fet les úniques que hi ha ara son les dos voreres molt estretes, una és d’1 metre (la de la part de les finques), mentre que l’altra és d’1,30 metres (la de la part del col·legi), i dona una sensació de tancament molt forta.

D’altra banda, també està previst que es retiren tots aquells aparcaments de vehicles  que estan en la façana del Martínez Bellver per traslladar-se a la plaça de l’Om. En aquest sentit, es reodenarà l’aparcament sense fer grans canvis perquè estem a un lloc amb molta necessitat d’aparcament i on no hi ha cotxeres.

“Ja no solament estem parlant de seguretat i de retirada de barreres arquitectòniques, sinó que faríem aquell espai un espai més confortable en el sentit de que hi havia reivindicacions dels pares i de les mares en quan al tema del sol, que quan estan a la espera dels xiquets feia molta calor, per això el que s’aplicarà serà una filera d’arbres a la façana del col·legi, però també en la façana de les finques”, ha destacat el regidor.

Finalment, aprofitant l’obra, es renovaran les canyeries que en aquesta zona són de plom. En tot moment s’ha traslladat a la direcció del centre i també a la presidència de l’AMPA la informació referent a aquestes actuacions. L’obra està en procés de licitació i tindrà una durada d’un mes.