Esquerra Unida demana l’ampliació de les places de l’escola d’estiu i una gestió pública

  • Miquel Lorente, portaveu: “tot i la forta demanda l’Ajuntament ha ofertat 76 places menys aquest any”

Des del grup municipal d’EU s’ha assenyalat que “les retallades del govern Rus estan afectant a les places de l’escola d’estiu”. Aquest any les places ofertades per l’Escola d’Estiu s’han vist reduïdes a 98 mentre que l’any passat varen ser 174 les places ofertades. En quant al preu també s’ha produït un increment respecte a l’any passat a l’augmentar en 10€ el cost de la matrícula fins arribar a un total de 60€. Per al portaveu municipal d’EU, Miquel Lorente, l’equip de govern obvia la necessitat d’aquest servei per a moltes famílies i la necessitat d’aplicar una tarifació social perquè el preu de la taxa siga coherent amb el nivell de renda familiar. Per a EU “el PP lluny de planificar les necessitats reals de la ciutadania en quant al servei d’Escola d’Estiu s’ha limitat a complir l’expedient. De fet passar de 174 places en l’any 2013 a 98 places en l’any 2014 no és lògic si tenim en compte la demanda existent reflectida en el gran nombre de famílies que per optar a una plaça varen fer llargues cues per quedar-se finalment sense opció”.

A més, per a la formació d’esquerres també resulta impactant “que quasi la totalitat dels treballadors  de l’escola d’estiu siguen joves becaris de la Dipu te Beca, si tenim en compte que aquest servei ha estat externalitzat i adjudicat a una empresa privada que obtindrà un benefici de 35€ per alumne, una vegada satisfet el cànon amb l’Ajuntament”. Per aquesta raó des d’EU es pregunten “per què no s’ha gestionat directament aquest servei per part de l’Ajuntament?  Ja que gran part de la despesa en personal serà assumit pel conjunt de la ciutadania i no per l’empresa adjudicatària.”

Per altra banda des del grup municipal d’EU s’ha indicat que “el PP a la ciutat mai s’ha preocupat per entendre l’educació com un procés integral que requereix d’un Projecte Educatiu de Ciutat que implique al Consell Municipal Escolar, als consells de centre, a la ciutadania i a l’administració local en qualsevol lloc o en qualsevol moment de l’any, com ara l’estiu… “.  Finalment, Lorente ha valorat positivament, però encara en xifres insuficients, el fet de que aquest any s’haja recollit la proposta ciutadania per reservar 8 places per a xiquets/es discapacitades d’un total de 98 ofertades.