Esquerra Unida denuncia que la ciutat està “a la cua” en Serveis Socials

  • Xàtiva disposa de dues treballadores socials per a atendre una població total de més de 29.300 persones

Esquerra Unida Xàtiva, arreplega en el seu programa electoral com una prioritat absoluta el desenvolupament d’un Pla de Serveis Socials, dotat dels programes, serveis, recursos humans, econòmics i tècnics necessaris, per a atendre adequadament les necessitats de la ciutat. Aquesta ha sigut una de les demandes dels col·lectius socials de la ciutat en el procés de #Pensareldemà amb el qual s’ha elaborat el programa del col·lectiu.

Carmen Palazón, integrant de la llista municipal, denuncia que “durant els 20 anys de govern local, el PP ha portat als Serveis Socials Municipals al raquitisme extrem, col·locant-nos a la cua en la cobertura de serveis. L’Ajuntament de Xàtiva només compta amb dues treballadores socials per a atendre una població total de més de 29.300 persones. Açò suposa una treballadora Social per a més de 14.650 persones, amb la qual cosa es duplica la mitjana de la C. Valenciana, (1/7180), i quintuplica la recomanació estatal (1/5000)”.

En matèria de Serveis Socials Especialitzats, que es dirigeixen a col·lectius amb problemàtiques específiques (diversitat funcional, malaltia mental, majors, etc), “l’Ajuntament s’ha limitat a encomanar-se a la iniciativa privada, concertada o no, deixant a les famílies en absoluta solitud i desemparament”, afirmen des de la formació.

Per a Palazón és important ressaltar que “l’infradesenvolupament dels Serveis Socials, a Xàtiva, igual que a la Comunitat Valenciana no és conseqüència de la crisi econòmica sinó del deteriorament deliberat dels serveis públics”. Dues dades ho confirmen: La Comunitat Valenciana “és l’autonomia que ocupa l’últim lloc en l’Índex de desenvolupament dels Serveis Socials, (DEC) (0,60%), molt lluny de la mitjana estatal (4,71%), que tampoc arriba a l’aprovat, mentre que el mapa del infradesenvolupament dels Serveis Socials coincideix exactament amb el mapa de la corrupció”.