Esquerra Unida exigeix una Fira “oberta, participativa i mostra de la nostra identitat”

  • Francesca Chapí, regidora pel grup municipal d’EU Xàtiva, ha assenyalat que una vegada més “el model de Fira de Rus es troba completament esgotat: un model que es limita a programar actes monòtons, repetitius d’altres anys, ha animat a una comissió de festers i festeres a fer una fira més inclusiva”

Esquerra Unida de Xàtiva afirma que “es possible una fira diferent, amb la Fira Alternativa la comissió de festers i festeres han demostrat que amb valentia i de manera altruista, es poden organitzar actes alternatius  a la programació oficial, que fan més variada la nostra fira. Aquesta iniciativa dóna suport a unes demandes socials de participació cultural en valencià que no han estat presents en l’organització de la fira  pel  PP, les iniciatives de mostrar els nostres costums, l’esforç, la sensibilitat en la programació d’actes, la descentralització dels espais… fan que la fira li interesse  a més gent.  La participació d’artistes locals, no ha partit de la institució i per això cal valorar l’esforç personal i el cost econòmic pagat per tots”.

Des d’EU recolzem aquesta iniciativa ja que és el mostrari de la nostra identitat, des del poble, l’Ajuntament ha de facilitar aquestes iniciatives perquè la Fira tinga personalitat i no siga continuista des del “pensament únic”  del nostre govern.

Afegeix la regidora  d’esquerres que” la programació de la fira oficial ve donada des de dalt, sense espais municipals de deliberació cap al consens. Tal volta, l’exemple més clar i actual siga l’absència de confrontació i discussió d’idees respecte a l’organització de la Fira d’Agost, malgrat les nostres propostes que venen de la ciutadania.”

Continua afirmant que” l’alcalde diu que és gratuïta, qui la paga? Tots i totes però la decisió és seua”.

Cesca assenyala que l’oposició s’assabenta de la programació a través de la premsa . L’absència de debat i l’aplicació de la malaurada doctrina del “rodilla en tierra y a callar” de l’alcalde Rus, són les constants de les seues maneres de fer.

“EU volem un model diferent” afirma que “la Fira ha de ser oberta, participativa, aparador de la nostra ciutat i motor turístic” i considera que “es perd la magnífica oportunitat que són les nostres festes per a mostrar Xàtiva als visitants, és un punt de trobada que ha de permetre que potenciem les nostres mostres culturals.”

Per això des d’EU de Xàtiva estem “per una fira de totes i tots per a totes i tots, on es puga mostrar tot el que es fa a la ciutat pels diferents col·lectius, associacions, entitats i iniciatives particulars, en la que es programe diversió per a tota la ciutadania, repartint esforços i posant imaginació com és el cas de la fira alternativa”.

La regidora d’esquerres manifesta que “els divuit anys de govern de l’alcalde Rus han caducat, la comissió de festers i festeres necessita participar d’una manera inclusiva, pacífica i responsable”. En aquest sentit, Cesca ha recordat que ”cal garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d’opcions a través de la deliberació i diàleg, amb l’objectiu que siga la fira que volem els i les xativines i que la participació de l’exercici del dret a decidir siga l’expressió majoritària de la voluntat popular”.