Esquerra Unida presenta mocions en tots els ajuntaments contra l’elecció directa d’alcaldes

  • Per a la formació la proposta de Rajoy “sols buscar blindar al bipartidisme, la democràcia quedaria seriosament afectada i els criteris de proximitat i participació vulnerats

Esquerra Unida ha presentat mocions en tots els ajuntaments valencians en les què manifesta la seua oposició a la proposta de Rajoy de reformar la llei electoral per a permetre l’elecció directa de l’alcalde. “Amb aquesta proposta, el Partit Popular pretén que isca elegit alcalde el candidat de la llista més votada  i així evitar las coalicions”.

“La nostra moció s’oposa rotundament a aquesta iniciativa. La democràcia no és compatible amb un govern municipal que no reflexe la majoria dels vots expressada en les eleccions”, subratlla la regidora pel grup municipal d’EUPV, Francesca Chapí.

Cesca explica que la proposta de Rajoy “no fa més que intentar blindar el bipartidisme. Significa que una llista municipal no pot tindre la majoria de govern i, conseqüentment, l’alcaldia, si no té el recolzament de la majoria dels votants. Es vulneren els principis de proporcionalitat i vot igual establerts constitucionalment”.

La moció d’Esquerra Unida recalca que el sistema electoral actual permet que les opcions polítiques significatives en les què s’organitza la ciutadania en cada municipi, configuren majories de govern local amb un recolzament majoritari del vot popular, i respectant la proporcionalitat.

“És més, l’art. 140 de la Constitució Espanyola estableix que el vot de veïns i veïnes serà igual, per tant, ha de tindre el mateix valor i produir els mateixos efectes en l’elecció dels regidors i regidores. A més a més, els/las  regidors/es seran elegits de forma directa. L’atribució de l’alcalde o alcaldessa  a la llista més votada portaria a la paradoxa de que podrien ser alcaldes/ses, regidors/es que hagueren obtingut menys del 20% dels vots i, per tant, no contarien amb el recolzament de més del 80% dels veïns i veïnes”, explica Cesca.

Per a Esquerra Unida la proposta de Rajoy “sols buscar blindar al bipartidisme. La democràcia quedaria seriosament afectada i els criteris de proximitat i participació vulnerats. La majoria del veïnat veuria a alcaldes y alcaldesses llunyans/es i no volguts o volgudes”.